Wprowadzenie unijnych przepisów do krajowego porządku zajmuje nam średnio 16,6 miesiąca. To najgorszy wynik w UE – pokazuje najnowsze zestawienie Komisji Europejskiej.
Dzisiejsza średnia unijna to 9,5 miesiąca. Rząd zapowiedział, że w 2013 r. Polska awansuje w tym rankingu – mamy wyprzedzić pod tym względem 10 państw.
KE sceptycznie odnosi się do deklaracji Warszawy. – Wątpię, by Polska tak szybko poprawiła swój rezultat. Wynika to z najnowszego zestawienia – mówi DGP Jonathan Todd, rzecznik prasowy komisarza Michela Barriera odpowiedzialnego za rynek wewnętrzny.