Odpowiedzialność operatora portalu jest wyłączona, gdy niezwłocznie uniemożliwi on użytkownikom dostęp do bezprawnych treści. Wśród użytkowników internetu coraz powszechniejsze staje się korzystanie z portali społecznościowych. Zasada ich działania sprowadza się często do udostępniania użytkownikom tych portali możliwości rozpowszechniania określonych treści (zdjęć, filmów itp.), poprzez umieszczanie ich w danym portalu.
Zdjęcia, filmy czy utwory muzyczne umieszczane na portalach są bardzo często przedmiotami własności intelektualnej chronionymi prawem. Ich naruszenie powoduje możliwość wystąpienia przez osobę uprawnioną z odpowiednimi roszczeniami względem użytkownika, który rozpowszechnia treści.

Szczególny serwis