Płacący tantiemy będą członkami Komisji Prawa Autorskiego, która zadecyduje o zarobkach muzyków, producentów i reżyserów.
Stworzenie nowych zasad dotyczących procesu zatwierdzania tabel wynagrodzeń dla twórców to główny cel nowelizacji prawa autorskiego. Przepisy te dziś wchodzą w zycie.
Zgodnie z nimi tabele wynagrodzeń dla artystów zatwierdzi powołana na trzy lata Komisja Prawa Autorskiego. Będzie się ona składała z 30 arbitrów. 15 kandydatów przedstawią organizacje posiadające prawa autorskie (organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia twórców).