Na takie niebezpieczeństwo zwraca uwagę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wątpliwości budzą propozycje dotyczące inwestycji celu publicznego.
Pojawiły się pierwsze uwagi, jakie w ramach konsultacji międzyresortowych spłynęły do upublicznionego pod koniec września projektu kodeksu urbanistyczno-bydowlanego (KUB). Głos w dyskusji zabrał m.in. resort spraw zagranicznych.
Możliwość wstrzymania budowy