Co do zasady twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i określenia sposobu, w jaki może być on wykorzystywany. Czy jednak publikacja utworu bez zgody autora zawsze narusza jego prawa i jest podstawą do wystąpienia z roszczeniami?
Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują sytuacje, w których dozwolone jest wykorzystanie cudzych utworów bez zgody ich autorów. Otóż osoby fizyczne mogą bez zgody autora wykorzystywać na własny użytek osobisty opublikowane i rozpowszechnione utwory, we wszystkich sferach eksploatacji. Mają również możliwość zwielokrotniania oraz utrwalania dzieła dla własnych celów osobistych, z wyjątkiem celów komercyjnych.
Wykorzystywanie utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego obejmuje m.in. rozpowszechnianie w celach informacyjnych w radiu, prasie i telewizji utworów już udostępnionych publicznie. Tego rodzaju rozpowszechnianie dotyczyć może sprawozdań z aktualnych wydarzeń, aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne (chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że dalsze rozpowszechnianie jest zabronione), aktualnych wypowiedzi oraz fotografii reporterskich.