Stajemy przed groźbą destrukcji lub degradacji systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - pisze prof. Jan Błeszyński.(...)