19 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Jednak już od kilku miesięcy trwa ożywiona dyskusja dotycząca jednej z najważniejszych zmian nowej ustawy – profilu kandydata na kierowcę. Istotną zmianą jest to, że dwa razy zostanie sprawdzone, czy osoba ubiegająca się o prawo jazdy np. nie ma zakazu kierowania pojazdami. A jak będzie wyglądała rejestracja?

Profil kandydata na kierowcę

Z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej wynika, że kandydaci na kierowców będą mogli złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną, a niekorzystający z Internetu będą zgłaszać się do Starosty bezpośrednio.

Po weryfikacji dokumentów starosta stworzy profil kandydata na kierowcę (PKK).

Reklama

Szkoła nauki jazdy za pomocą systemu teleinformatycznego pobierze PKK, a po zakończeniu szkolenia zaktualizuje profil o dane o jego ukończeniu. Tak zaktualizowany profil umożliwi przeprowadzenie egzaminu.

Na egzamin będzie można zapisać się przez Internet. Po zdanym egzaminie ośrodek egzaminujący (WORD) uzupełni profil, a starosta zamówi prawo jazdy u producenta.

Reklama

Prawo jazdy, tak jak teraz, będzie można otrzymać drogą pocztową.

Przy wykorzystaniu ścieżki elektronicznej osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie będzie musiała w ogóle pojawić się u starosty.

Wniosek elektroniczny, udostępniany w BIP Starostwa, zawiera informacje o:

1. adresie skrzynki podawczej obsługującej wnioski elektroniczne;

2. procedurze i wymaganych załącznikach;

3. podstawach prawnych i opłacie oraz numerze konta, na które należy ją wnieść;

4. formacie i wymaganej jakości zeskanowanych dokumentów dołączanych do wniosku elektronicznego.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty i potwierdzenie opłaty.

1. fotografię – jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową;

2. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

3. pisemną zgodą rodzica lub opiekuna - osoba, która nie ukończyła 18 lat (prawo jazdy kategorii AM, A1,B1 lub T).

Kierowca będzie sprawdzony podwójnie

Nowe zasady obiegu dokumentów przewidują podwójne sprawdzenie przyszłego kierowcy - będzie to dotyczyło takich kwestii jak wcześniejsza karalność czy np. zakaz kierowania pojazdami.

1. Po raz pierwszy przyszły kierowca zostanie sprawdzony już po weryfikacji złożonych dokumentów - wówczas pracownicy wydziału będą sprawdzać, czy dana osoba nie ma np. orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli weryfikacja wypadnie pomyślnie, kandydat otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny i zostanie mu założony PKK.

2. Drugi raz kandydat na kierowcę będzie sprawdzony już po zakończeniu szkolenia i egzaminowania, kiedy starosta zdecyduje o nadaniu uprawnień dotyczących prowadzenia pojazdu.

Problemy na starcie

Wcielenie w życie nowych przepisów dotyczących profilu kandydata na kierowcę (PKK) nie będzie łatwe. Wszystko za sprawą WORD-ów, które wybrały innych operatorów niż Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Tak się bowiem składa, że to PWPW wdrożyła wcześniej w starostwach system informatyczny gwarantujący komunikację pomiędzy WORD-ami a urzędami powiatowymi.

WORD-y, które wybrały system dostarczany przez ITS/Sygnity, nie mają póki co dostępu do bazy danych o kandydatach na kierowców, prowadzonej przez starostów - a te dane zawarte w tworzonych tam profilach kierowców są niezbędne, by można było kogokolwiek dopuścić do egzaminu.

ITS/Sygnity uważa, że powinno mieć zagwarantowany bezpłatny dostęp do bazy danych o kandydatach na kierowców, zaś PWPW domaga się od nich zapłaty jak od podmiotów komercyjnych.

Najbliższe dni pokażą w którym kierunku rozwinie się sytuacja.