Jak podaje "Metro" w Bydgoszczy tylko 3 osobom spośród 42 udało się pozytywnie zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Nie lepiej wygląda sytuacja w innych miastach - tam także zdawalność jest znikoma, albo żadna.

Żeby zdać egzamin, należy zdobyć przynajmniej 68 punktów na 74 możliwe do zdobycia. Z informacji przedstawionych przez "Metro" wynika, że średnia z egzaminów była grubo poniżej tego wyniku, a większość zdających osiągnęła 60 punktów.

A jak było w innych miastach Polski w pierwszym dniu zdawania egzaminu na nowych zasadach?
Opole - z grup 8 osób, które przystąpiły do egzaminu teoretycznego nie zdał nikt
Kraków - z grupy 36 osób zdały 4
Jelenia Góra - spośród 12 zdających pozytywnie egzamin zaliczyły 2 osoby
Nowy Sącz - do egzaminu przystąpiło 7 osób, nikt nie zdał
Warszawa - nikt nie zdał egzaminu
Jak wygląda nowy egzamin teoretyczny

Reklama

Przede wszystkim test ma lepiej odzwierciedlać warunki na drogach, w jakich kierowca podejmuje decyzję. W związku z tym będzie miał dynamiczny charakter: oprócz udzielenia odpowiedzi na tradycyjne pytania kursanci będą musieli także odpowiedzieć na pytania dotyczące klipów wideo czy animacji obrazujących najczęstsze problematyczne sytuacje na drodze.

Baza pytań nie jest wcześniej znana kursantom - co stanowi dodatkowe utrudnienie.

Zdający egzamin będą musieli uporać się z 32 zadaniami w czasie 25 minut i aby zdać - muszą zdobyć przynajmniej 68 punktów na 74 możliwych.

• 3 punkty – pytania mające duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• 2 punkty – pytania mające średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• 1 punkt – pytania mające niskie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wszystko wydaje się wskazywać na to, że zdawalność w przypadku nowych egzaminów teoretycznych jeszcze długo nie osiągnie poziomu starych egzaminów.