Chodzi o procedowany od grudnia zeszłego roku projekt nowelizacji kodeksu cywilnego oraz szeregu innych ustaw, w istotny sposób korygujący prawo spadkowe. Rozszerza on m.in. możliwość uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia o dwie nowe przesłanki oraz zmienia zasady odrzucania spadku w imieniu dziecka. I choć eksperci w stanowiskach zgłoszonych w toku opiniowania wielokrotnie podkreślali, że projekt jest trafny i potrzebny, to jednak część rozwiązań wymaga doprecyzowania. Po ponownych konsultacjach resort sprawiedliwości zdecydował się na wprowadzenie kilku istotnych poprawek. Najnowsza wersja projektu właśnie została opublikowana.

Obowiązek alimentacyjny tylko potwierdzony