Wprowadzenie takiego rozwiązania przewidziano w nowej wersji projektu nowelizacji prawa spadkowego, nad którą pracuje obecnie resort sprawiedliwości. Ministerstwo przychyliło się tym samym do propozycji zgłoszonej w ramach opiniowania przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.
Problematyczne dziedzictwo