Zwężenie kręgu spadkobierców
Jedna z propozycji zakłada wykluczenie z dziedziczenia dalszych krewnych. Zmodyfikowany ma bowiem zostać art. 934 par. 2 i par. 3 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż cały spadek w częściach równych dziedziczyć mogą dziadkowie spadkodawcy w sytuacji, gdy nie ma on zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa oraz zstępnych rodzeństwa. W obecnym stanie prawnym, jeśli również któreś z dziadków nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy przypada jego zstępnym, także tym dalekim, z którymi często spadkodawca miał znikomy kontakt lub w ogóle go nie miał.