Zasady określone w ustawie o PIT i odnoszące się do nabycia w drodze spadku organy podatkowe powinny stosować również do przypadków nabycia w drodze zapisu testamentowego.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dla podatników, którzy nabyli nieruchomości czy inne prawa majątkowe na podstawie zapisu testamentowego. W precedensowym orzeczeniu uznał, że zapis ma charakter nabycia w drodze spadku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie posługuje się pojęciem zapisu testamentowego.

Mieszkanie po babci