Edukacja Polaków w dziedzinie spadków oraz zachęcenie ich do pisania testamentów i dokonywania zapisów dla organizacji pozarządowych - to główne cele kampanii „Dobry Testament”, którą zainauguruje przyszłotygodniowe seminarium.

Działalność polskich organizacji pozarządowych, inaczej niż zagranicznych, uzależniona jest w dużym stopniu od dotacji z budżetu państwa i funduszy unijnych. Ograniczona ilość pozyskanych w ten sposób środków finansowych zawęża zakres podejmowanych przez nie działań oraz uniemożliwia zatrudnianie ekspertów, zapewniających profesjonalizację trzeciego sektora. Jedną z najbardziej skutecznych metod zmiany tej sytuacji jest zwiększenie zaangażowania osób fizycznych w działalność charytatywną i zachęcenie ich do regularnego wspierania organizacji pozarządowych. Można to robić na wiele sposobów – jednym z nich jest zapisywanie swojej woli w testamentach. Panuje powszechne przekonanie, że testament na cele dobroczynne sporządzają jedynie osoby zamożne.

Tymczasem okazuje się, że większość testatorów to zwykli ludzie, pragnący w ten sposób dołożyć cegiełkę do większego dzieła, którym jest udoskonalenie otoczenia.
Liczba Polaków sporządzających testamenty wciąż jednak jest niewielka.

Powodów jest wiele. Najważniejszy z nich dotyczy braku kultury prawnej społeczeństwa oraz niewielkiej wiedzy odnośnie polskich regulacji prawnych. Istnieją też ograniczenia co do rodzaju spadku, który można zapisać w akcie ostatniej woli. Kampania „Dobry Testament” ma uświadomić, że sporządzenie testamentu jest ważne i potrzebne.

Kampanię zainauguruje seminarium, które odbędzie się 18 czerwca w Warszawie. Wezmą w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju, jak również prelegenci z kraju i z zagranicy, m.in.: Robert Kawałko, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (pomysłodawca kampanii); dr Konrad Osajda, ekspert prawa spadkowego; Joanna Greguła, notariusz, członek Krajowej Rady Notarialnej; Karolina Muzal, koordynatorka kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” promującej ideę powoływania funduszy wieczystych; Richard Radcliffe, fundraiser, autor 600 efektywnych kampanii testamentowych; Markus Aichelburg-Rumerskirch, fundraiser, szef i współautor austriackiej kampanii testamentowej „Vergissmeinnicht.at” prowadzonej przez Austriackie Stowarzyszenie Fundraisingu oraz Wiesława Borczyk, radca prawny, inicjatorka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program seminarium, na .www.dobrytestament.pl Prawnik.pl jest patronem medialnym kampanii.

ESZA