Rząd chce zdecydowanie obniżyć progi kapitałowe niezbędne do rejestracji spółek. Do założenia spółki z o.o. wystarczy teraz 5 tys. zł, a akcyjnej - 10 tys. zł.
Dziś odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Projekt przewiduje ułatwienie przedsiębiorcom zakładania spółek kapitałowych oraz swobodę zmiany formy prawnej działalności gospodarczej.

Niższy wymóg kapitałowy