Obowiązkiem Urzędu Patentowego jest wyjaśnienie różnicy między wynalazkiem a programem komputerowym oraz uzasadnienie, dlaczego nie przyznaje zdolności patentowej rozwiązaniom cyfrowym.
ORZECZENIE
Urząd Patentowy odmówił decyzją z 25 czerwca 2008 r. opatentowania rozwiązania: Sposób kompresji i dekompresji danych wideo, zgłoszonego przez T-Mobile Deutschland. Spółka chciała opatentować swoje rozwiązanie po uzyskaniu patentu europejskiego. Polski Urząd Patentowy uznał jednak, że rozwiązanie nie stanowi wynalazku, bo nie przedstawia ciągu czynności technicznych w sensie oddziaływania na materię. Operacje matematyczne i programy komputerowe nie podlegają zaś opatentowaniu.