Policja i straż miejska będą kontrolować drogi osiedlowe, a także tereny prywatne – przewiduje rządowy projekt nowelizacji prawa drogowego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który dopuszcza stosowanie przepisów ruchu drogowego na oznakowanych drogach wewnętrznych i osiedlowych strefach zamieszkania. Nowe przepisy zlikwidują lukę prawną, która nie pozwala obecnie na interwencję straży miejskiej i policji na drogach osiedlowych, terenach prywatnych, a także na parkingach przy supermarketach.
– Policja jest wzywana i wjeżdża na drogi osiedlowe, gdy dojdzie tam do kolizji. Jednak dziś nie ma prawa tam interweniować w przypadkach nieprawidłowego parkowania czy utrudniania pieszym ruchu na chodnikach – przyznaje Krzysztof Nowak, aspirant sztabowy z komendy rejonowej na warszawskiej Woli.

Ruch wewnętrzny

– Do Straży Miejskiej dochodzą skargi mieszkańców osiedli zamkniętych. Na tamtejszych drogach osiedlowych kierowcy często zastawiają pojazdami drogi pożarowe, utrudniają, a nawet tarasują ruch na drogach wewnętrznych, parkują na chodnikach i trawnikach, a także w miejscach zastrzeżonych, np. dla niepełnosprawnych czy przed drzwiami garażowymi – informuje Jolanta Borysewicz z zespołu prasowego stołecznej Straży Miejskiej.
– Władze osiedlowe, a także pracownicy ochrony nie potrafią sobie poradzić z takimi zachowaniami, a straż miejska nie może interweniować, bo nie są to drogi publiczne – dodaje.
Zdaniem Tadeusza Jarmuziewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, już dziś na obszarze strefy zamieszkania zabroniony jest postój pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone w tym właśnie celu.
– Kierowca naruszający tę zasadę prawa o ruchu drogowym dopuszcza się jednocześnie wykroczenia przewidzianego w art. 90 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym karze podlega ten, kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania – przekonuje Tadeusz Jarmuziewicz.

Pod nadzorem straży i policji

Przepisy nowelizacji mają na celu rozszerzenie zakresu obowiązywania prawa o ruchu drogowym także na drogi wewnętrzne oznakowane tablicami Droga wewnętrzna i Koniec drogi wewnętrznej. Obszar prawidłowo oznaczony znakami informacyjnymi stanie się strefą nadzoru ze strony policji i straży miejskiej niezależnie od tego, czy wjazd na ten obszar jest ogólnodostępny, czy też obszar ten nie posiada charakteru ogólnej dostępności.
Podstawa prawna
● Ustawa – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.).