Spółka z o.o. działa za pośrednictwem organów zarządzających. Obsadza się je zgodnie z umową spółki lub statutem i przepisami regulującymi ustrój i funkcjonowanie tych osób prawnych. Jakie mogą być konsekwencje nieobsadzenia organów zarządzających?
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których organ zarządzający pozostaje nieobsadzony, natomiast wspólnicy nie są w stanie rozwiązać tego problemu.
Skutkuje to paraliżem działalności spółki. Przykładem takiej sytuacji jest spółka z o.o., w której jedyny członek zarządu złożył skuteczną rezygnację. Z kolei dwaj wspólnicy nie mogą się porozumieć w sprawie wyboru nowego zarządu, gdyż posiadają równą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników.