Dłużnik może się uchylić od spłaty pożyczki, składki ubezpieczeniowej czy czynszu, co do których roszczenia wierzyciela uległy przedawnieniu. Jednak wierzyciel może wystąpić o jego wpis do rejestru dłużników.

Czy mogę zostać wpisana na listę dłużników

Kilka lat temu nie zapłaciłam 1200 zł za usługę remontową. Przedsiębiorca, który wykonywał te prace, najpierw wezwał mnie do zapłaty i poinformował o możliwości umieszczenia w rejestrze dłużników. Zignorowałam to ostrzeżenie, bo dług był przedawniony. Czy jednak zamieszczenie takiego wpisu jest możliwe?

Czy muszę spłacić zaległą składkę

Dostałem pismo z firmy windykacyjnej, w którym domaga się ona zapłaty zaległej składki na ubezpieczenie OC samochodu z 1998 r. Zawsze regulowałem wszystkie opłaty na bieżąco i nigdy nie dostałem wezwania do płatności od zakładu ubezpieczeń. Czy muszę zapłacić składkę?

Czy muszę zapłacić bankowi

Po 7 latach bank zwrócił się do mnie o zapłatę zaległej raty kredytowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Od pracownika banku uzyskałam informację, że wystawienie takiego tytułu powoduje, że rata ulega przedawnieniu dopiero po 10 latach. Czy to prawda?

Czy mogę się domagać zaległych alimentów

Mój ojciec nie płacił przez kilka lat przysługujących mi alimentów, a matka nie jest zainteresowana ich egzekwowaniem w sądzie. Czy będę mogła wystąpić o nie, kierując sprawę do sądu po uzyskaniu pełnoletności?

Czy można wydłużyć termin przedawnienia

Prowadzę działalność gospodarczą i niepokoi mnie, że długi związane z obrotem handlowym przedawniają się już po trzech latach. Czy mogę w umowach z kontrahentami przedłużyć ten termin?

Czy termin przedawnienia został przerwany

Sąsiad pożyczył ode mnie kilka lat temu sporą sumę pieniędzy. Zbliża się termin przedawnienia, więc poprosiłem go o spłatę. Oddał mi połowę kwoty. Czy w takim przypadku mogę zakładać, że bieg terminu przedawnienia został przerwany?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.