Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym w sprawie pierwszeństwa pieszych oczekujących wejścia na jezdnię - do kosza.

Sejm nie zebrał większości potrzebnej do odrzucenia senackiego wniosku o odrzucenie ustawy w całości.

Oznacza to, że w sprawie pieszych nadal będą obowiązywały dotychczasowe zasady, zgodnie z którymi pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, ale tylko w chwili wejścia na pasy.