Karta parkingowa i uprawnienia z nią związane są regulowane w prawie o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.). W art. 8 p.r.d. postanowiono m.in., że osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2 p.r.d. Kartę umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd jej nie posiada – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne jej zabezpieczenia oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
Jak podano w art. 7 ust. 3a p.r.d., kartę parkingową wydaje się: