Ministerstwo Infrastruktury planuje poprawić system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Nowe przepisy mają m.in. wprowadzić wyższe wymagania w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcy oraz egzaminatora - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Nowe wymagania ma wprowadzić nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami.

Z projekt wynika, że nowelizacja ma wprowadzić możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osoba towarzyszącą (opiekunem prawnym osoby szkolonej).

Ministerstwo chce ponadto zrezygnować z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania.

Proponuje się również zmniejszenie częstotliwości odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów, ale ma zostać wprowadzony obowiązek odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów techniki jazdy.

Resort zakłada, że w klasie czwartej szkoły podstawowej będzie wprowadzony obowiązkowy przedmiot "wychowanie komunikacyjne".

Ponadto, w nowych przepisach pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej.

Resort zakłada też zmianę obowiązek odbycia w okresie próbnym w okresie między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców, tak aby szkolenie odbywały osoby, które popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych, rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy w czwartym kwartale przyszłego roku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski