Ostrzejsze kary dla pijanych kierowców, dodatkowe sankcje za jazdę na zakazie, mandat płatny kartą w radiowozie - oto przykłady zmian w przepisach, które będą obowiązywać kierowców.

Od 1 czerwca 2017 r. kodeks karny przewiduje znacznie surowsze kary dla piratów drogowych, którzy powodują wypadki pod wpływem alkoholu, uciekają przed policją albo łamią orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Sądy mogą obecnie dłużej prowadzić sprawy o wykroczenia drogowe. Przedawnienie karalności takich czynów jak przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze czy spowodowanie kolizji następuje dopiero po trzech, a nie tak jak wcześniej, po dwóch latach od ich popełnienia.

W przyszłym roku zmienią się zasady postępowania z początkującymi kierowcami. Ci, którzy odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca 2018 r., będą podlegali okresowi próbnemu. Wiążą się z nim większe ograniczenia prędkości, obowiązek poruszania się pojazdem z naklejonym zielonym listkiem i konieczność uczestnictwa w dodatkowych kursach. Kierowcy, którzy uzbierają na swoim koncie ponad 24 punkty karne, zamiast na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, trafią na kursy reedukacyjne.

To tylko niektóre ze zmian, jakie omawiamy w najnowszym Kodeksie drogowym. Dwuczęściowe wydanie dostępne będzie 14 i 15 listopada z Dziennikiem Gazetą Prawną. W opracowaniu znajduje się ujednolicona treść ustawy – Prawo o ruchu drogowym z oznaczonymi najnowszymi zmianami i przydatny podczas poruszania się po drogach taryfikator mandatów karnych, wykaz punktów karnych oraz obowiązujące znaki drogowe.