Okres próbny, ograniczenia prędkości, zielony listek na samochodzie i obowiązek uczestniczenia w dodatkowych kursach – to tylko niektóre zmiany, które wejdą w życie w 2018 roku.

To ostatnie miesiące na zdanie egzaminu na prawo jazdy i odebranie dokumentu przed wejściem w życie okresów próbnych dla początkujących kierowców. 4 czerwca 2018 r. wejdzie w życie przesuwana kilkakrotnie w czasie reforma zmieniająca zasady postępowania z kierowcami, którzy po raz pierwszy odbiorą prawo jazdy kategorii B lub utracą takie uprawnienia za łamanie przepisów drogowych

Okres próbny będzie trwał 2 lata. Czas jego obowiązywania będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy kategorii B, bez względu na wiek nowicjusza.

Zielony listek

Auta prowadzone przez młodych kierowców będą musiały zostać oznakowane naklejką z zielonym liściem klonowym. Taki symbol będzie musiał widnieć na przedniej i tylnej szybie samochodu przez pierwsze 8 miesięcy posiadania prawa jazdy – niezależnie od tego, czyim samochodem będzie poruszał się kierowca. Za brak takiej naklejki nie będzie można jednak dostać mandatu. To dlatego, że przepisy kodeksu wykroczeń odnoszą się do łamania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a nie zakazów zawartych w ustawie o kierujących pojazdami.

Ograniczenia prędkości

Pierwsze 8 miesięcy posiadania prawa jazdy to także konieczność dostosowania się do bardziej rygorystycznych ograniczeń prędkości. Młody kierowca nie będzie mógł przekraczać 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Zakaz pracy za kółkiem

Kierowcy, których obowiązuje okres próbny, nie będą mogli podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem. Takie osoby, nie będą więc mogły od razu po odebraniu prawa jazdy pracować za kółkiem np. jako dostawca pizzy czy kurier.

Obowiązkowe kursy

Początkujący kierowcy będą musieli odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń spotykanych na drogach. Takie kursy będą prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Kurs teoretyczny będzie miał formę 2-godzinnych zajęć. Koszt uczestnictwa w nich to 100 zł. Trwające godzinę szkolenie praktyczne będą organizowane przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Trzeba będzie za nie zapłacić 200 zł. Zarówno kurs, jak i szkolenie trzeba będzie zaliczyć między 4., a 8. miesiącem od dnia odebrania prawa jazdy. W przeciwnym razie prawo jazdy kierowcy może zostać zatrzymane.

Jeśli w czasie okresu próbnego kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, okres ten będzie przedłużony o kolejne 2 lata.

To tylko niektóre ze zmian, jakie omawiamy w najnowszym Kodeksie drogowym. Dwuczęściowe wydanie dostępne będzie 14 i 15 listopada z Dziennikiem Gazetą Prawną. W opracowaniu znajduje się ujednolicona treść ustawy – Prawo o ruchu drogowym z oznaczonymi najnowszymi zmianami i przydatny podczas poruszania się po drogach taryfikator mandatów karnych, wykaz punktów karnych oraz obowiązujące znaki drogowe.