Na najbliższym posiedzeniu - w dniach 24 i 25 lutego - Sejm zajmie się projektem dotyczącym regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych. Po zmianach hulajnogą będzie można się głównie jeździć drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Chodzi o nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedłożony przez resort infrastruktury projekt reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO), w skład których wchodzą m.in. deskorolki elektryczne.

"Potrzeba wprowadzenia zmian przewidzianych w projekcie ustawy wynika m.in. z oczekiwań społecznych oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Spowodowane jest to faktem, że w ostatnich latach zauważalny jest dynamiczny rozwój technologii w zakresie urządzeń takich jak: hulajnoga elektryczna, deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenia samopoziomujące i inne urządzenia o podobnej konstrukcji wyposażone w napęd elektryczny lub napędzane siłą mięśni, przeznaczone do transportu osób" - czytamy w uzasadnieniu tego projektu.

Obecne prawo o ruchu drogowym nie precyzuje zasad, co do których powinna się stosować osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego po drogach publicznych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. "Obecny stan prawny nie wskazuje wprost, jaki jest status osoby korzystającej z tych urządzeń" - podkreślono w uzasadnieniu tej nowelizacji. Nie może być ona bowiem traktowana ani jako pieszy, ani jako osoba kierująca pojazdem.

Dlatego też nowelizacja ma uporządkować m.in. kwestie statusu prawnego hulajnogi elektrycznej, UTO, status prawny ich użytkowników, określić części drogi przeznaczonych dla tych urządzeń, dopuszczalną prędkość wskazanych urządzeń, uprawnień do kierowania oraz minimalnego wieku osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń.

I tak, kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h". Jadący hulajnogą, nawet będąc na jezdni, gdzie dopuszczona jest jazda z prędkością do 30 km/h nie będzie mógł przekroczyć prędkości 20 km/h.

Zgodnie z nowymi przepisami, hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

"Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany" - wskazano. Według proponowanych przepisów poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.