Wakacje trwają w najlepsze. Wiele osób właśnie wtedy decyduje się na kurs prawa jazdy – największą grupę chętnych stanowią uczniowie i studenci, którzy latem nie mają zajęć w szkole. Po zdanym egzaminie nie pozostaje już nic innego, jak tylko odebrać wymarzony dokument. Gdzie i jak można to zrobić?

Prawo jazdy są dokumentem, który należy odebrać w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zameldowania (a nie zamieszkania).

Może to być zaskoczeniem dla tych osób, które zdawały egzamin w innym miejscu niż to, które wskazują jako miejsce zameldowania. W takiej sytuacji jeśli np. mieszkamy w Warszawie i robimy prawo jazdy na miejscu, ale jesteśmy zameldowani w Krakowie – to dokument i tak zostanie odesłany do Krakowa.

Formalności

Reklama

Pierwsza kwestia, to komplet dokumentów poświadczających pozytywne zdanie przez nas egzaminu – dokumenty te przesyła do urzędu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Do naszych zadań zaś należy złożenie:

Reklama

1. Wniosku o wydanie prawa jazdy, z potwierdzonym pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

2. Zaświadczenia o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

3. Orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

4. Pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.

5. Dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

6. Dołączenie wyraźnej, kolorowej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Opłaty

Opłata urzędowa za wydanie prawa jazdy wynosi 84,5 zł (84 zł – płacimy za wydanie prawa jazdy, 0,50 zł to opłata ewidencyjna).

Opłat można dokonać w kasie lub na konto Urzędu.

Odbiór

Zwykle wydanie prawa jazdy przez urząd trwa od około 7 – 10 dni do miesiąca, w zależności od tego, kiedy zostaną do niego dostarczone dokumenty z WORD-u.
Żeby nie marnować czasu można na bieżąco sprawdzać, czy prawo jazdy jest już do odebrania – kliknij tutaj.

Wybierając się po prawo jazdy, koniecznie należy zabrać ze sobą dowód osobisty ze zdjęciem albo inny dowód tożsamości wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały (lub w uzasadnionych przypadkach: czasowy) w danym miejscu.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy sami nie możemy udać się do starostwa? Pozostaje nam możliwość, jaką jest odbiór prawa jazdy przez pełnomocnika, który na miejscu powinien okazać pełnomocnictwo i dowód tożsamości, albo skorzystanie z pośrednictwa poczty – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Prawo jazdy międzynarodowe

Jeśli chcemy mieć dokument upoważniający nas do prowadzenia samochodu w innych krajach, wówczas warto złożyć podanie o wydanie prawa jazdy międzynarodowego. Opłata w tym wypadku wynosi 30 zł.