Plastikowa karta, podobna do kredytowej, z jednakowym wzorem i lepszymi zabezpieczeniami. Mowa o nowym europejskim prawie jazdy. Od jutra będzie ono wydawane na terenie całej Unii i zastąpi dotychczasowe, które różnią się w zależności od kraju.

Komisarz do spraw transportu Siim Kallas przekonywał, że potrzebny jest jeden, ujednolicony dokument, który będzie przejrzysty, zrozumiały i bardzo trudny do podrobienia. „Policja w całej Europie musi obecnie rozpoznawać ponad 100 różnych rodzajów papierowych czy plastikowych praw jazdy.

Zdjęcia mogą już być nieaktualne, kategorie uprawniające do jazdy niejasne, a sam dokument łatwy do podrobienia. Tymczasem fałszywe prawa jazdy to jak licencja na zabijanie” - podkreślał unijny komisarz.

Prawa jazdy już wydane zachowują ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 roku.

Władze każdego kraju mogą podjąć decyzję, by na dokumencie znalazły się symbole narodowe.