Kierowcy posiadający na swoim koncie wykroczenia drogowe jeszcze tylko przez kilka miesięcy mogą zredukować liczbę posiadanych punktów karnych poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. 4 czerwca 2018 r. zmienią się zasady przypisywania punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe i postępowania z kierowcami, którzy przekroczą ich dozwolony limit. Sprawdź, jakie inne zmiany wprowadzi nowy Kodeks drogowy.

Od czerwca 2018 roku:

  • Kierowca, który przekroczył limit 24 punktów karnych, nie straci prawa jazdy,jednak musi odbyć niezwłocznie kurs reedukacyjny.
  • Ponowne przekroczenie limitu 24 punktów karnych w ciągu 5 lat od odbycia kursu reedukacyjnego spowoduje cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami.
  • Kierowcy nie będą mogli redukować liczby punktów karnych dzięki udziałowi w szkoleniach organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
  • Na kierowcę będzie można nałożyć jednocześnie nie więcej niż 10 punktów karnych, niezależenie od liczby i rodzaju popełnionych przez niego wykroczeń.

Od 1 czerwca 2017 r. kodeks karny przewiduje znacznie surowsze kary dla piratów drogowych, którzy powodują wypadki pod wpływem alkoholu, uciekają przed policją albo łamią orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Sądy mogą obecnie dłużej prowadzić sprawy o wykroczenia drogowe. Przedawnienie karalności takich czynów jak przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze czy spowodowanie kolizji następuje dopiero po trzech, a nie tak jak wcześniej, po dwóch latach od ich popełnienia. W przyszłym roku zmienią się zasady postępowania z początkującymi kierowcami. Ci, którzy odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca 2018 r., będą podlegali okresowi próbnemu. Wiążą się z nim większe ograniczenia prędkości, obowiązek poruszania się pojazdem z naklejonym zielonym listkiem i konieczność uczestnictwa w dodatkowych kursach. Kierowcy, którzy uzbierają na swoim koncie ponad 24 punkty karne, zamiast na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, trafią na kursy reedukacyjne.

To tylko niektóre ze zmian, jakie omawiamy w najnowszym Kodeksie drogowym.

Dwuczęściowe wydanie dostępne będzie 14 i 15 listopada z Dziennikiem Gazetą Prawną

W opracowaniu znajduje się ujednolicona treść ustawy – Prawo o ruchu drogowym z oznaczonymi najnowszymi zmianami i przydatny podczas poruszania się po drogach taryfikator mandatów karnych, wykaz punktów karnych oraz obowiązujące znaki drogowe.

Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy