Osoby, które odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą musiały zastosować się do obowiązków zawartych we wchodzącej wtedy w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamierzasz w najbliższym czasie podejść do egzaminu na "prawko"? Sprawdź, czy będziesz musiał spełnić nowe wymagania.

Jak już zostało wspomniane, nowelizacja Kodeksu drogowego uchwalona jeszcze 2014 roku zacznie obowiązywać 4 czerwca 2018 r. Warto na wstępie zauważyć, że data zdania egzaminu nie jest momentem wydania kierowcy dokumentu uprawniającego go do poruszania się po drogach publicznych. Oznacza to, że nie w każdym przypadku osoba zdająca egzamin przez 4 czerwca 2018 r. uniknie zwolnienia z obowiązku odbycia tzw. okresu próbnego.

Zielona naklejka

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy, którzy przez pierwsze 8 miesięcy od wydania prawa jazdy będą poruszać się samochodem, zostaną zobowiązani do jego oznaczenia z przodu i z tyłu nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego (okrągła na białym tle). Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, zielony listek powinien zostać naklejony na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu. Jeśli pojazd konstrukcyjnie nie posiada przedniej lub tylnej szyby, nalepkę umieszcza się odpowiednio z tyłu lub z przodu na nadwoziu pojazdu.

Ograniczenie prędkości

Kluczowym ograniczeniem związanym z obowiązkiem jeżdżenia z zielonym listkiem będą limity dotyczące prędkości, z którą świeżo upieczeni kierowcy będą mogli poruszać się po drogach. W obszarze zabudowanym będzie to 50 km/h bez względu na rodzaj drogi. Z kolei poza obszarem zabudowanym maksymalna prędkość ustalona została na 80km/h. W przypadku poruszania się po autostradach oraz drogach dwujezdniowych ekspresowych prędkość maksymalna wyniesie 100 km/h.

Zakaz pracy jako kierowca

W okresie do 8 miesiąca od wydania prawa jazdy kierowca nie będzie mógł podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B. Ograniczenie to dotyczyć będzie również osób, które chciałyby pracować jako kierowcy w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej.

Okres próbny

Będzie on obowiązywać przez dwa lata od momentu wydania nowemu kierowcy prawa jazdy. Dodatkowo, dotyczyć będzie także tych, którzy utracili uprawnienia na skutek ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

W okresie tym, kierowcy będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. Konkretnie chodzi o kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Szkolenie składać będzie się z 1 godziny jazdy oraz 2 godzin teorii w wojewódzkim ruchu ośrodku drogowego. Całkowity koszt kursów nie może wynosić więcej niż 300 zł (100 zł + 200 zł).

Po uzyskaniu obu zaświadczeń z kursów kierowca zobowiązany będzie do przedstawienia ich staroście, przed upływem 8 miesięcy od dnia otrzymania prawa jazdy. Po tym okresie będzie możliwe usunięcie z pojazdu naklejki z zielonym listkiem. Przestaną również obowiązywać wymienione wcześniej limity prędkości.

UWAGA

Dwuletni okres próbny będzie mógł być przedłużony przez starostę o:

  • kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3. u.k.p.