Jakie statki powietrzne podlegają MSWiA?

Lotnictwo państwowe dzieli się na lotnictwo wojskowe oraz lotnictwo służb porządku publicznego. My nadzorujemy statki powietrzne służb porządku publicznego, a MON samoloty wojskowe.

Lotnictwo służb porządku publicznego to...

Samoloty i śmigłowce Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celnej. Przy czym dziś tylko Policja i Straż Graniczna posiadają statki powietrzne.

Ile w sumie te służby mają statków powietrznych?

Łącznie mamy 29 statków powietrznych. Policja ma 16, a Straż Graniczna – 13. Są to głównie śmigłowce, ale Straż Graniczna dysponuje także 7 samolotami.

Czy statki powietrzne podlegające MSWiA mają status cywilny?

Nasze jednostki są wpisywane do rejestru, który prowadzi nasz resort, mają więc status statków państwowych. Jednak prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na mocy zawartego w marcu 2007 r. porozumienia sprawuje nadzór nad ich obsługą i eksploatacją, nad ośrodkami szkolenia oraz nad licencjami pilotów. W tym zakresie nadzór ma charakter cywilny.

Czy kiedykolwiek te statki zostaną wpisane do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych?

Trwają prace nad wprowadzeniem tego rozwiązania. Przyczyniała się do tego Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, która prowadziła w ULC kontrolę i uznała, że prezes ULC ma uprawnienia do sprawowania nadzoru wyłącznie nad statkami powietrznymi wpisanymi do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych.

Zakwestionowano więc nadzór nad statkami służb porządku publicznego, który na mocy porozumienia z MSWiA sprawuje ULC?

Dlatego doszliśmy do wniosku, że można wpisać nasze statki powietrzne do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych. To pozwoli utrzymać nadzór ULC.