Mieszkańcy budynków, na których umieszczane są reklamy neonowe, skarżą się na ich uciążliwość. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich obecne przepisy nie pozwalają takim osobom skutecznie dochodzić swoich racji.
Trzeba zmienić przepisy regulujące zasady umieszczania na budynkach mieszkalnych lub w ich okolicy ekranów reklamowych – uważa rzecznik praw obywatelskich. I występuje w tej sprawie do ministra infrastruktury.

Skargi mieszkańców

Do biura RPO wpłynęła skarga, w której mieszkańcy budynków, w okolicy których lub na których umieszczono urządzenia oświetleniowe, skarżą się, iż reklamy świetlne i dźwiękowe, bardzo często o dość dużej powierzchni, umiejscowione są w zbyt bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Ponadto skarżący podnoszą, że ekrany reklamowe swym ostrym i migającym światłem nie dość, że oślepiają, to stwarzają mieszkańcom wysoce niekomfortowe warunki, zwłaszcza po zmroku.
Rzecznik, po dokonaniu analizy obecnych przepisów prawa regulujących zasady umieszczania tego typu urządzeń na budynkach, doszedł do wniosku, że są one zbyt mało precyzyjne. W jego opinii bowiem sformułowanie mówiące, iż urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu, nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców, jest tak ogólne, że jego stosowanie może wiązać się z szeregiem trudności. Ponadto brak precyzyjnych uregulowań w tym zakresie może prowadzić do nadużyć.

Negatywne skutki

Co więcej, rzecznik praw obywatelskich w swym piśmie zwraca uwagę, że reklamy zarówno świetlne, jak i dźwiękowe można uznać za czynniki utrudniające właścicielom lub użytkownikom lokali w znacznym stopniu korzystanie z tych lokali. W skrajnych przypadkach mogą one prowadzić nawet do rozstroju ich zdrowia.
W piśmie do ministra infrastruktury RPO zwraca także uwagę na problem umieszczania ekranów reklamowych przy drogach. Jego zdaniem mogą one powodować niebezpieczeństwo na drodze. Ma to związek z tzw. efektem olśnienia polegającym na tym, iż np. kierowca może zostać taką reklamą oślepiony.
Z powyższych względów rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury o rozważenie podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych zmierzających do precyzyjniejszego uregulowania kwestii funkcjonowania urządzeń oświetleniowych, m.in. reklam umieszczonych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu.