Prawo spółdzielcze

17 czerwca 2015 r.

Według TK tylko indywidualne zawiadomienie o zamiarze przekształcenia spółdzielni zabezpiecza wszystkie prawa korporacyjne jej członków

TK: Prawo spółdzielcze częściowo niekonstytucyjne17 czerwca 2015 r.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował m.in. art. 203n par. 3 prawa spółdzielczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 i z 2015 r. poz. 201) w zakresie, w jakim dotyczy zawiadamiania przez ogłoszenie o zamiarze przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. Zdaniem wnioskodawców – grupy posłów – przepis jest nieprecyzyjny i może powodować ryzyko niezapoznania się członków spółdzielni z zawiadomieniem, co godzić ma w konstytucyjną wolność zrzeszania się.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj