Prawo spadkowe

23 lipca 2019 r.

W zeszłym roku do Biura RPO wpłynęło prawie 3 tys. skarg, w pierwszej połowie tego roku – 1,5 tys. Jak już informował DGP, z uwagi na niepewny status nowych izb SN i oczekiwanie na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE, rzecznik postanowił wstrzymać się z kolejnymi skargami nadzwyczajnymi.

Kolejna skarga RPO do SN okazała się zasadna 23 lipca 2019 r.

Sprawa dotyczyła dwóch odmiennych rozstrzygnięć tego samego sądu w kwestii spadku po tej samej osobie – co godziło w zasadę pewności prawa. W 1997 r. sąd przyznał spadek po zmarłej kobiecie w całości jej córce. Po kilku latach wniosła ona sprawę ponownie do tego samego sądu. Ten zamiast sprawdzić, że już ją rozstrzygnął, rozpoczął nowe postępowanie i w 2003 r. przyznał spadek po połowie córce i synowi zmarłej.

14 lipca 2019 r.

Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze dziedziczenia przez członków najbliżej rodziny spadkodawcy. Małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha spadkodawcy korzystają z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, i to niezależnie od wartości odziedziczonych przedmiotów.

Kiedy podatek od spadku [GRUPY, OBLICZANIE, ZWOLNIENIA, ULGA MIESZKANIOWA]14 lipca 2019 r.

Nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Wymienionym w przepisach najbliższym członkom rodziny spadkodawcy może jednak przysługiwać zwolnienie z podatku. Dalsi krewni i spadkobiercy, których nie łączyły ze spadkodawcą żadne więzi rodzinne, mogą skorzystać ze zwolnień przedmiotowych, ulgi mieszkaniowej, a także uwzględnić w rozliczeniach z fiskusem kwotę wolną od podatku.

20 czerwca 2019 r.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że od 18 października 2015 r. prawo lepiej chroni przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi zmarłego. Spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy nie złoży odpowiedniego oświadczenia, jest uznawany za przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów20 czerwca 2019 r.

Powołani do dziedziczenia członkowie rodziny i przyjaciele muszą pamiętać, że przyjmują nie tylko majątek, lecz także długi zmarłego. Dlatego wielu spadkobierców obawia się przyjąć spadek. Dylematy powstają zwłaszcza wtedy, gdy spadkodawca za życia zaciągnął kredyt na mieszkanie, pożyczkę w banku albo prowadził firmę osiągającą niezbyt dobre wyniki finansowe. Publikacja "Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów" odpowiada na wiele pytań z zakresu spadkobrania, darowizn, podatku od spadków, ale również podpowiada co z firmą po śmierci spadkodawcy.

30 kwietnia 2019 r.

Gdy zachodzi obawa rychłej śmierci, można sporządzić testament ustny, czyli oświadczyć ostatnią wolę przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

Spadki a konkubinat [DZIEDZICZENIE PO KONKUBENCIE, ZAPIS MAJĄTKU]30 kwietnia 2019 r.

Prawo spadkowe traktuje konkubentów jak osoby obce w stosunku do siebie. Dlatego nie dziedziczą oni po sobie z mocy ustawy. Jeśli nie chcą dopuścić do sytuacji, że spadek po nich w ramach dziedziczenia ustawowego obejmie członek dalszej lub bliższej rodziny, a nawet gmina albo Skarb Państwa (zdarza się tak, gdy nie ma krewnych dziedziczących z mocy ustawy), powinni sporządzić testament i powołać w nim do dziedziczenia swojego partnera.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj