Przewodnik po prawie

6 sierpnia 2020 r.

Możliwość zdecydowania przez pracodawcę o czasie wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego została ostatnio dodatkowo uregulowana w tarczy antykryzysowej 4.0

W czasie przestoju pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop6 sierpnia 2020 r.

W związku z koronawirusem w odniesieniu do części produkcji wprowadziliśmy przestój ekonomiczny. Wielu pracowników ma zaległe urlopy wypoczynkowe, wobec czego zastanawialiśmy się, czy możemy nakazać ich wykorzystanie w zakresie, w jakim pozwala na to prawo? Niektórzy pracownicy pytają też, czy nawet w okresie przestoju powinni złożyć wniosek o urlop, gdyby chcieli skorzystać z wypoczynku w czasie wakacji. A także czy tak samo byłoby w przypadku skorzystania z urlopu na żądanie? Wreszcie, czy tożsame zasady dotyczyłyby sytuacji, gdybyśmy korzystali z przestoju na podstawie kodeksu pracy?

3 sierpnia 2020 r.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym dotycząca nadzoru nad SKP została już raz przyjęta przez rząd w październiku 2018 r. i prawie uchwalona przez Sejm, ale projekt został zdjęty z porządku obrad tuż przed trzecim czytaniem. Przewidywał, że nadzór nad funkcjonowaniem stacji diagnostycznych przejmie od starostw Transportowy Dozór Techniczny, który miał utworzyć też własne stacje. Na tych ostatnich miały być m.in. powtórnie badane pojazdy niedopuszczone do ruchu na komercyjnych stacjach, pojazdy po przeróbkach czy te, których właściciele nie zgłosili na badania w terminie.

Przegląd auta będzie potwierdzony zdjęciem3 sierpnia 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury wznawia prace nad zwiększeniem nadzoru na stacjami kontroli pojazdów (SKP). Szykowana zmiana przepisów wynika z konieczności dostosowania prawa do unijnej dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania badań technicznych aut. Termin na uchwalenie regulacji minął już trzy lata temu, a od dwóch powinniśmy je stosować.

30 lipca 2020 r.

Państwa UE są zobowiązane podać do wiadomości publicznej informacje o warunkach zatrudnienia na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej. Informacje te mają dotyczyć zarówno warunków dla zwykłych oddelegowań, jak i delegowania długoterminowego.

Czy (od 30 lipca 2020 r.) leci z nami pilot? Czyli o nowych przepisach dotyczących delegowania pracowników30 lipca 2020 r.

Dziś zaczynają obowiązywać nowe przepisy prawa unijnego regulujące zasady delegowania pracowników do innych państw członkowskich. Wprowadza je tzw. dyrektywa rewizyjna 2018/957 (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 173, s. 16). Większość państw członkowskich (i to nawet tych, które transponowały dyrektywę do swojego prawa wewnętrznego) nie jest na te zmiany jeszcze gotowa. A część znanych już przepisów wydaje się sprzeczna z zamierzeniami unijnego prawodawcy. Przedsiębiorcom delegującym sprawy nie ułatwia również Komisja Europejska, która w wydanych przez siebie poradnikach nie odniosła się do najważniejszych kwestii spornych. W praktyce nie pomógł również rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, który opiniując w maju skargę Polski na najbardziej kontrowersyjne elementy nowych przepisów, zachował się bardziej jak polityk, a nie jak wytrawny prawnik-doradca trybunału.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane