Przewodnik po prawie

8 lipca 2020 r.

Praca zdalna. Telepraca. Home office. Koronawirus

Praca zdalna a telepraca: Na czym polega różnica8 lipca 2020 r.

W czasie pandemii koronawirusa bardzo popularne stało się wykonywanie przez pracowników pracy z domu. Często w tym kontekście wymiennie stosuje się pojęcie telepracy i pracy zdalnej. Tymczasem są to dwie różne formy wykonywania obowiązków zawodowych. Na czym polega różnica?

6 lipca 2020 r.

Wynagrodzenie za pracę oraz inne należności ze stosunku pracy – jak np. ekwiwalent za urlop – wypłacone uprawnionej osobie po zmarłym pracowniku (np. małżonkowi) jako prawa majątkowe nie podlegają składkom ZUS. Dla celów PIT wynagrodzenie po zmarłym pracowniku stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT

Pracownik zmarł w trakcie miesiąca. Co ze składkami i zaliczką na PIT? [EKSPERT RADZI]6 lipca 2020 r.

27 czerwca zmarł nasz pracownik. W związku z tym, że wynagrodzenia należne za dany miesiąc wypłacamy do 10. dnia miesiąca następnego, to pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za przepracowaną część czerwca. W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych wypłatę wynagrodzenia za okres od 1 do 27 czerwca? Czy należy potraktować je jak zwykłe wynagrodzenie pracownicze i potrącić wszystkie składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy?

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane