Przewodnik po prawie

29 sierpnia 2020 r.

W niektórych przypadkach istnieje zatem możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej nawet po wielu latach od jej wydania.

Nowe prawo budowlane: Ochrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie29 sierpnia 2020 r.

Na mocy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dokonano istotnych modyfikacji w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), które wejdą w życie 19 września 2020 roku, wprowadzono m.in. nowe przepisy regulujące terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

26 sierpnia 2020 r.

2 mln zł zadośćuczynienia za niesłuszny pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna spędził tam osiem lat26 sierpnia 2020 r.

Sąd II instancji określając zadośćuczynienie należne mojemu klientowi na 2 mln zł wskazał m.in. na dotychczasowe niedoszacowanie krzywdy, jakiej on doznał - powiedział PAP mec. Piotr Wojtaszak reprezentujący mężczyznę, który spędził 8 lat w szpitalu psychiatrycznym w związku z kradzieżą siedmiu paczek kawy.

25 sierpnia 2020 r.

Przewoźnik posiadający w swojej flocie oprócz dużych jednostek transportowych także busy będzie musiał się liczyć z tym, że naruszenia zasad i warunków wykonywania transportu drogowego popełnione przez kierowców tych pojazdów lub popełnione w związku z ich eksploatacją będą miały wpływ na jego dobrą reputację

Pakiet mobilności. Na międzynarodowych trasach busy wkrótce prawie jak TIR-y25 sierpnia 2020 r.

Pakiet mobilności zmieni zasady wykonywania zarobkowych przewozów drogowych rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) pomiędzy 2,5 a 3,5 tony. Unijne przepisy niebawem wprowadzą wymóg m.in. uzyskania licencji wspólnotowej, posiadania i okazywania przez kierowców busów wypisu z tej licencji, a w dalszej przyszłości – instalacji tachografu, stosowania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach w pracy i okresie odpoczynku kierowców.

20 sierpnia 2020 r.

Praca zdalna. Telepraca. Home office. Koronawirus

Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach. Wyjaśniamy przepisy20 sierpnia 2020 r.

Epidemia koronawirusa spowodowała upowszechnienie wykonywania zawodowych obowiązków w formie pracy zdalnej. Wpływ na to miały niewątpliwie regulacje tarczy antykryzysowej, które pozwalają pracodawcy wydawać polecenia wykonania pracy w taki właśnie sposób. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest to, że dzięki pracy zdalnej izolujemy poszczególne osoby od reszty współpracowników, a tym samym udaremniamy wirusowi możliwość rozprzestrzeniania się. Antykryzysowe przepisy są jednak regulacją mocno skrótową i nie wyjaśniają wszystkich zawiłości związanych z pracą zdalną. Dlatego mnożą się pytania pracodawców związane z tą formą wykonywania pracy. 

20 sierpnia 2020 r.

Sprawa dotyczyła środków zabezpieczających w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu, terapii, terapii uzależnień czy umieszczenia podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, które mogą być orzeczone wobec osoby dotkniętej chorobą psychiczną lub innego rodzaju dysfunkcją psychiczną.

Decyzja sądu o środku zabezpieczającym tylko w obecności podejrzanego20 sierpnia 2020 r.

Niezgodne z ustawą zasadniczą są przepisy kodeksu postępowania karnego, które nie przewidują obowiązku, zanim zostanie wydane orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego, wysłuchania przez sąd podejrzanego na rozprawie. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Chodzi konkretnie o art. 374 par. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 380 i 354 pkt 2 k.p.k.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane