Przewodnik po prawie

7 grudnia 2018 r.

Eksperci twierdzą, że jeśli w reżimie nowych przepisów dojdzie do przekręcenia licznika będzie można dochodzić odszkodowania. Chodzi między innymi o różnicę między wartością rynkową tego samochodu, która powinna być niższa z uwagi na jego zużycie, a wartością, jaką zapłaciliśmy za auto.

Cofanie licznika w samochodzie – kary od kiedy i jakie?7 grudnia 2018 r.

Od nowego roku możemy spodziewać się kar za cofanie wskazań licznika w pojazdach samochodowych. Wszystko za sprawą projektowanych zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksie karnym. Zgodnie z nowym zapisem w art. 306a k.k. za ten proceder mają grozić poważne kary od grzywny do kary pozbawienia wolności. Sam projekt może jeszcze ulec zmianie, jest w trakcie opiniowania. Na tym etapie mało jednak prawdopodobne, by założenia się diametralnie zmieniły w zakresie sfery karnoprawnej.

6 grudnia 2018 r.

Samorządy spieszą się z określaniem własnych wytycznych, bo – chociaż od podpisania specustawy pod koniec sierpnia minęły ledwie trzy miesiące – do magistratów zaczęły już wpływać pierwsze wnioski od deweloperów, którzy chcieliby budować mieszkania w specjalnym trybie. W Białymstoku złożyło je dwóch inwestorów.

Więcej miast zwiera szyki przed lex deweloper6 grudnia 2018 r.

Niekontrolowane rozlewanie się miast, budowanie bloków wbrew planom zagospodarowania przestrzennego i w oderwaniu od istniejącej infrastruktury to lista zarzutów, które zdaniem radnych Krakowa przemawiają za tym, by ograniczyć swobodę deweloperów wprowadzoną nową specustawą mieszkaniową. Złożyli już stosowny projekt uchwały o lokalnych standardach urbanistycznych (LSU) dla Krakowa. Jak udało się nam ustalić, ma on być poddany pod głosowanie na najbliższej sesji rady miasta.

6 grudnia 2018 r.

Jak przyznała Wielka Izba ETPC, uzasadnia ono przymusową izolację chorego. Co więcej, warunki panujące w ośrodku w Straubing i rodzaje oferowanej tam terapii odpowiadają potrzebom osoby umysłowo chorej, a także odpowiadają wytycznym Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślił konieczność zróżnicowania reżimu prewencyjnej detencji oraz pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo.

Niemiecki Gostynin zgodny z konwencją. Bo leczy6 grudnia 2018 r.

Prewencyjna izolacja najgroźniejszych przestępców jest dopuszczalna pod warunkiem, że faktycznie różni się ona od odbywania kary w więzieniu. A zwłaszcza jeśli osadzeni w ośrodku mają dostęp do terapii dostosowanej do szczególnego charakteru ich zaburzeń – wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie niemieckiej.

2 grudnia 2018 r.

Kompletny wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części podlega procedurze tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, że do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia organowi kompletnego zgłoszenia, nie wniesie on sprzeciwu w drodze decyzji.

Budynek gospodarczy można użytkować jako mieszkalny. Ale wymaga to zgłoszenia2 grudnia 2018 r.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga złożenia wniosku w starostwie powiatowym (urzędzie miejskim miasta a prawach powiatu). Użytkować budynek w zmieniony sposób można po upływie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów w urzędzie, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji (tzw. milcząca zgoda).

30 listopada 2018 r.

Przedsiębiorca powinien, powołując się na wyrok SN z 6 grudnia 2016 r., eksponować i udowodnić (np. zeznaniami innych pracowników), że córka rzeczywiście podjęła i wykonywała w jego firmie pracę, która nie wymagała ani posiadania przez nią wykształcenia z zakresu transportu, ani doświadczenia w tej branży.

Praca w firmie ojca nie pozbawi automatycznie zasiłku30 listopada 2018 r.

Zatrudniłem bezterminowo w swojej firmie córkę, która trzy miesiące później zaszła w ciążę. Poszła na zwolnienie lekarskie i przebywała na nim aż do dnia porodu. Następnie wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Ten odmówił wypłaty, twierdząc, że jej angaż został zawarty dla pozoru. Według ZUS niemożliwe jest, żeby córka zarabiała aż 8 tys. zł brutto w sytuacji, w której moja działalność gospodarcza od roku jest nierentowna. Poza tym córka nie ma stosownego wykształcenia ani żadnego doświadczenia zawodowego w branży transportowej, w której działam, bo zaledwie kilka miesięcy temu skończyła studia i wcześniej nigdzie nie pracowała. Czy stanowisko ZUS jest zasadne?

27 listopada 2018 r.

Polskie przepisy są zgodne z interpretacją TSUE.

Czasowe kontrakty nie zawsze z odprawą27 listopada 2018 r.

Przepisy krajowe nie muszą przewidywać wypłaty dodatkowych świadczeń wraz z upływem okresu obowiązywania umowy terminowej zawartej w celu zastąpienia innego pracownika. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 listopada 2018 r.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane