Przewodnik po prawie

30 września 2020 r.

Partnerzy społeczni reprezentowani w RDS zgodnie podkreślili, że roboczy projekt to dobra podstawa do prac legislacyjnych. Ale jednocześnie przedstawili uwagi co do szczegółowych rozwiązań.

Praca zdalna już w nowym roku30 września 2020 r.

W ciągu dwóch tygodni związki zawodowe i pracodawcy mają przedstawić propozycje w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy. Rząd chce, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać w I kw. 2021 r.

29 września 2020 r.

Odpowiedzi na te i inne pytania należy szukać w przepisach przejściowych zawartych w ustawie nowelizującej.

Nowe prawo budowlane: Odstępstwa od projektu przy starych budowach, uśpione pozwolenia, stare dzienniki budowy i inne zmiany29 września 2020 r.

Wielu inwestorów po wejściu w życie nowelizacji prawa budowlanego ma wątpliwości, na jakich zasadach mogą być realizowane inwestycje, w których przypadku już rozpoczęto procedury prowadzące do udzielenia zgody na rozpoczęcie budowy. Zadają też sobie pytanie, co z toczącymi się legalizacjami samowoli. Odpowiedzi na te i inne pytania należy szukać w przepisach przejściowych zawartych w ustawie nowelizującej.

29 września 2020 r.

Przepisy przejściowe przewidują również drugą normę o charakterze szczególnym.

Legalizacja samowoli budowlanej i przepisy przejściowe29 września 2020 r.

Niezależnie od oceny słuszności wprowadzenia uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej do systemu prawnego, eksperci wskazują na wątpliwości interpretacyjne, jakie mogą powstać przy stosowaniu przepisów intertemporalnych (międzyczasowych). Ustawa nowelizująca (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) wprowadza ogólną zasadę, że do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

26 września 2020 r.

Samowola budowlana jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ wiąże się z niedopełnieniem przez inwestora obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

Nowe prawo budowlane a samowola budowlana [ZMIANY]26 września 2020 r.

Od 19 września 2020 r. obowiązują istotne zmiany w postępowaniu dotyczącym samowoli budowlanych prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego a uregulowanym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), które doprowadziły do ujednolicenia procedur. Wprowadzono także uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczące samowoli budowlanej dokonanej co najmniej 20 lat temu licząc od zakończenia budowy.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane