Przewodnik po prawie

18 lutego 2020 r.

Rząd rozpoczął obrady18 lutego 2020 r.

We wtorek po godz. 10 zebrał się rząd, który zajmie się projektem zmian w ustawie o sposobie obliczania wartości produktu krajowego brutto, a także projektem ustawy o systemach homologacji i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

17 lutego 2020 r.

Wzbudzającą najwięcej kontrowersji zmianą jest podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Zmiany w prawie budowlanym czekają na podpis prezydenta17 lutego 2020 r.

W czwartek Sejm zatwierdził nowelizację prawa budowlanego, odrzucając większość poprawek proponowanych przez Senat. Te zaakceptowane miały głównie charakter redakcyjny (np. w jednym przepisie zmieniono słowo „otrzymania” na „doręczenia”). Oznacza to, że ustawa w większości zachowała kształt proponowany przez Sejm.

12 lutego 2020 r.

Komisja przyjęła porządek obrad po ponadgodzinnej burzliwej debacie. Zaraz potem na wniosek przewodniczącego Marka Asta (PiS) zamknęła posiedzenie.

Poseł PiS: Przepisy nie nakładają na prezesa TK obowiązku obecności w Sejmie12 lutego 2020 r.

 Przepisy nie nakładają na prezes TK obowiązku obecności w Sejmie podczas przedstawiania informacji z działalności; był taki obyczaj, ale nie dziwię się, że prezes Julia Przyłębska nie chce go kontynuować skoro politycy opozycji dopuszczają się zniewag wobec niej i całego TK - powiedział PAP poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane