Przewodnik po prawie

15 listopada 2018 r.

Powstaje pytanie, czy odwzorowanie cyfrowe wykonane zgodnie z art. 948 par. 2 k.p. będzie miało moc oryginału?

Dokumentacja pracownicza elektroniczna, ale nie do końca15 listopada 2018 r.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Pozwala ona pracodawcom na zmianę postaci prowadzenia akt pracowniczych z papierowej na elektroniczną i odwrotnie.

12 listopada 2018 r.

Dopiero gdy TSUE będzie kontynuował zapoczątkowaną linię orzeczniczą, będzie można mówić o kompleksowym ułatwieniu dla wierzycieli poszukujących ochrony przed nieuczciwymi dłużnikami

TSUE uprzywilejował tych, których wierzytelności wynikają z umów z dłużnikiem [ANALIZA]12 listopada 2018 r.

W związku z niezwykle częstym procederem wyzbywania się przez dłużników składników swojego majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli, coraz większego znaczenia w dzisiejszych czasach nabiera instytucja skargi pauliańskiej. Przepisy art. 527 i następne kodeksu cywilnego dają wierzycielowi możliwość wystąpienia z powództwem o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią, jeżeli w jej wyniku doszło do pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska).

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane