Prawo prasowe

30 lipca 2012 r.

Gazeta

Sejm znowelizował prawo prasowe30 lipca 2012 r.

W ostatniej chwili posłowie zmienili przepis, który nakładałyby obowiązek publikowania sprostowań pod absurdalnie dużymi tytułami. Zmiana ustawy – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24) została wymuszona przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodny z ustawą zasadniczą uznał przepis przewidujący karanie redaktora naczelnego za to, że nie opublikował sprostowania lub odpowiedzi na tekst.