Prawo prasowe

25 czerwca 2014 r.

"Wprost" nie przekazał ABW i prokuraturze nośników z nagraniami powołując się na tajemnicę dziennikarska

Taśmy "Wprost". Jakie są granice tajemnicy dziennikarskiej?25 czerwca 2014 r.

Redakcja tygodnika "Wprost" podczas akcji ABW odmówiła wydania "rzeczy w postaci wszystkich nośników zawierających treści rozmów prowadzonych podczas spotkań gości w restauracji Sowa i Przyjaciele oraz w restauracji w Amber Room w Pałacyku Sobańskich w Warszawie" zasłaniając się obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej. Czy "Wprost" miał rację?

24 lipca 2013 r.

Prasa

Naruszone dobra osobiste. Tekst zostanie w archiwach gazet24 lipca 2013 r.

Nawet jeśli materiał prasowy zawiera treści naruszające dobra osobiste, nie musi zniknąć z elektronicznego archiwum gazety. Redakcja może być zobowiązana do umieszczenia w sieci informacji o decyzji sądu, ale tylko jeśli poszkodowany sformułuje wprost takie żądanie w postępowaniu sądowym. Jeśli pozew i wyrok dotyczą tylko wydania papierowego, gazeta nie poniesie odpowiedzialności za pozostawienie oryginalnej wersji artykułu w internecie. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce z 16 lipca 2013 r.

29 października 2012 r.

Gazety

Wydawanie czasopisma bez rejestracji nie będzie przestępstwem29 października 2012 r.

Przygotowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy – Prawo prasowe ma dostosować przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt SK 42/09) stwierdził on, że sankcja przewidziana za wydawanie czasopisma bez rejestracji jest niezgodna z konstytucją. Groziła za to grzywna i kara pozbawienia wolności.