Prawo karne

29 czerwca 2020 r.

Nowelizacja kodeksu w zakresie art. 37a (i nie tylko) weszła w życie. Czas pokaże, czy zapełnienie więzień na skutek ukształtowania represyjnej polityki karnej, mającej służyć zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zwalczaniu skutków COVID-19 ‒ trzymajmy się bowiem tego kuriozalnego uzasadnienia dla wprowadzenia omawianych zmian ‒ było skutecznym środkiem.

Mgłosiek: Gang Olsena kontra Banda Marka Piegusa [REPLIKA]29 czerwca 2020 r.

Zaiste czuję się weteranem w starciach polemicznych z prokuratorem Tomaszem Szafrańskim na łamach DGP. Zdarzyło mi się już wcześniej wymieniać poglądy na kwestie szeroko pojmowanego prawa karnego w jego ujęciu materialnym i procesowym z wymienionym wyżej adwersarzem. Jest to zadanie ze wszech miar niewdzięczne, albowiem każdorazowo musi być realizowane w oderwaniu od znanych każdemu prawnikowi podstawowych reguł obowiązujących w tej dziedzinie prawa.

23 czerwca 2020 r.

Pierwotnie, aby wejść w skład komisji, trzeba było mieć wykształcenie prawnicze lub psychologiczne

Komisja ds. pedofilii: Poprawka o orderach szyta jak na zamówienie premiera23 czerwca 2020 r.

Przez długie miesiące eksperci zarzucali, że komisja ds. pedofilii jest martwym ciałem, bo nikt nie powołuje jej członków. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki powołał swojego przedstawiciela w gremium już po kilku dniach. Tylko nie od wejścia w życie ustawy, lecz od zmiany przepisów, dzięki której wskazana przez niego osoba spełnia wymogi formalne.

18 czerwca 2020 r.

Konstrukcja przepisu będzie bowiem zniechęcać do stosowania kar wolnościowych z uwagi na wymaganie od sądu, by dokonał skomplikowanego i wewnętrznie sprzecznego uzasadniania nałożonej kary.

Potworek w kodeksie karnym wprowadzany tarczą 4.018 czerwca 2020 r.

Zmiana jednego tylko przepisu kodeksu karnego, dokonana ustawą o tzw. tarczy 4.0., spowoduje znaczny wzrost liczby orzekanych kar pozbawienia wolności za wiele przestępstw. Chodzi o art. 37a k.k., który umożliwia orzeczenie kary wolnościowej w sytuacji, gdy przepis szczególny określający sankcje za dane przestępstwo przewiduje tylko karę więzienia.

17 czerwca 2020 r.

Chodzi m.in. o dodanie art. 57b k.k., który spowoduje dwukrotne zaostrzenie kar za przestępstwa popełnione w ramach czynu ciągłego.

Kodeksowe deja vu: Tarcza 4.0 wprowadza zapisy zakwestionowane wcześniej przez Andrzeja Dudę17 czerwca 2020 r.

Zmiany kodeksu karnego wprowadzone ustawą o tarczy 4.0 są – z uwagi na tryb uchwalania – rażąco niezgodne z konstytucją, a większość z nich jest powieleniem przepisów zakwestionowanych przez Andrzeja Dudę rok temu. Zwraca na to uwagę w swojej najnowszej opinii Krakowski Instytut Prawa Karnego (KIPK). Zdaniem jego ekspertów ponowne uchwalenie tych samych regulacji, zanim Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek głowy państwa, to wkroczenie władzy ustawodawczej w kompetencje i prerogatywy prezydenta.

9 czerwca 2020 r.

Jeśli czas obowiązywania określonej regulacji jest założony z góry, to reakcja karna nie powinna być zdeterminowana zasadą wyboru ustawy nowej

Uchylenie rozporządzeń epidemicznych nie zniosło karalności czynów9 czerwca 2020 r.

W artykule „Uchylenie nakazów i zakazów a sprawy o wykroczenia, czyli (czy) czeka nas fala uniewinnień” (DGP z 18 maja 2020 r.) M. Bielski, Ł. Duśko i M. Szurman stawiają tezę, że z powodu uchylenia antycovidowych ograniczeń w poruszaniu się lub kontaktach z innymi osobami doszło do uchylenia karalności już popełnionych w czasie epidemii wykroczeń. Ma o tym przesądzać zasada stosowania ustawy nowej obowiązującej w czasie orzekania, wyrażona w art. 2 par. 1 kodeksu wykroczeń. Uważamy, że teza ta nie jest trafna.

8 czerwca 2020 r.

W odróżnieniu od zwykłej kradzieży, zagrożonej karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, ta szczególnie zuchwała jest zagrożona karą od pół roku do 8 lat więzienia.

Nowe przestępstwa i procedury8 czerwca 2020 r.

Uchwalona przez Sejm czwarta wersja tarczy antykryzysowej znacznie rozszerza możliwość przeprowadzania rozpraw karnych na odległość. Do tej pory online można było dokonywać tylko wybranych czynności procesowych, jak np. przesłuchanie świadka w trybie art. 177 par. 1a kodeksu postępowania karnego. Ustawa znacznie poszerza katalog dopuszczalnych zdalnych spraw i czynności. Jest to podyktowane nie tylko względami bezpieczeństwa w okresie pandemii, ale, jak przekonywał w Sejmie Tomasz Szafrański z Prokuratury Krajowej, ograniczy czas i koszty wszystkich uczestników postępowania, od prokuratorów i pełnomocników, po strony czy oskarżycieli posiłkowych.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj