Prawo karne

12 czerwca 2019 r.

Trybunał Konstytucyjny

TK: Sądy karne nadmiernie krępowane przez ustawodawcę12 czerwca 2019 r.

Obywatele nie mogą być pozbawiani wolności na podstawie decyzji ustawodawcy, a sąd karny nie może być sprowadzany do roli notariusza. Tym samym kodeks karny nie może ograniczać swobody orzekania poprzez nakazanie sądowi połączenia kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności oraz wymierzenia w ich miejsce kary łącznej pozbawienia wolności. To sedno wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

27 maja 2019 r.

Nie cichnie dyskusja wokół zaproponowanego przez resort sprawiedliwości projektu nowej ustawy o nieletnich. Pod koniec kwietnia DGP pisał o tym, że dokument został poddany miażdżącej krytyce.

Adwokaci chwalą rozszerzenie definicji czynu karalnego w ustawie o nieletnich27 maja 2019 r.

Nie cichnie dyskusja wokół zaproponowanego przez resort sprawiedliwości projektu nowej ustawy o nieletnich. Pod koniec kwietnia DGP pisał o tym, że dokument został poddany miażdżącej krytyce. Kontrowersje wzbudziła m.in. propozycja, która spowoduje, że nieletni będą stawać przed sądem karnym za popełnienie jakiegokolwiek wykroczenia. Jak się jednak okazuje, są podmioty, którym zmiana ta się podoba.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj