Prawo karne

22 stycznia 2019 r.

osoba niesłusznie oskarżona musi wykazać, że organy państwa działały bezprawnie

Odszkodowanie za niesłuszne zarzuty też się należy22 stycznia 2019 r.

Każda szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego powinna zostać naprawiona, a jednostka w relacji z władzą nie powinna ponosić na zasadzie ryzyka negatywnych konsekwencji jej niesłusznych lub niezgodnych z prawem działań – wskazuje w piśmie do ministra sprawiedliwości dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. A wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niezasadnego przedstawienia zarzutów lub niesłusznego oskarżenia jest, zdaniem RPO, niezgodne ze standardami konstytucyjnymi (art. 77 ustawy zasadniczej) i zasadą demokratycznego państwa prawa.

22 stycznia 2019 r.

Patryk Słowik, fot. Wojciech Górski

Słowik: Polska psychoza psychuszkowa22 stycznia 2019 r.

Czy ktoś z nas chciałby żyć w państwie, w którym przetrzymuje się w zamknięciu ludzi „na wszelki wypadek”? Czy chcemy, by pięcioletni wyrok pozbawienia wolności mógł się zamienić w wyrok 50-letni? A może jesteśmy za tym, by ludzie, którzy trafią do więzienia, lądowali w nim bezterminowo – do czasu, gdy zależne od polityków gremium uzna, iż ktoś już może wyjść na wolność?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj