Prawo karne

6 grudnia 2018 r.

Jak przyznała Wielka Izba ETPC, uzasadnia ono przymusową izolację chorego. Co więcej, warunki panujące w ośrodku w Straubing i rodzaje oferowanej tam terapii odpowiadają potrzebom osoby umysłowo chorej, a także odpowiadają wytycznym Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślił konieczność zróżnicowania reżimu prewencyjnej detencji oraz pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo.

Niemiecki Gostynin zgodny z konwencją. Bo leczy6 grudnia 2018 r.

Prewencyjna izolacja najgroźniejszych przestępców jest dopuszczalna pod warunkiem, że faktycznie różni się ona od odbywania kary w więzieniu. A zwłaszcza jeśli osadzeni w ośrodku mają dostęp do terapii dostosowanej do szczególnego charakteru ich zaburzeń – wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie niemieckiej.

22 listopada 2018 r.

Hala MTK

Sześć kasacji w sprawie hali MTK22 listopada 2018 r.

– Gdy ginie 65 osób, emocje są ogromne i oczekujemy jako społeczeństwo surowej kary. W przypadku katastrof budowlanych często jednak dochodzi do splotu różnych okoliczności. Musimy pamiętać, że w prawie karnym, by kogoś skazać, trzeba wykazać winę. Coraz rzadziej mówimy, że coś było nieszczęśliwym wypadkiem. A takie przecież się zdarzają – mówił wczoraj w Sądzie Najwyższym adwokat Jan Widacki, obrońca konstruktora hali MTK.

17 października 2018 r.

Wyrazem dostrzeżenia na ścieżce rozwoju procesu karnego potrzeby zwiększenia pozycji pokrzywdzonego jest kategoria przestępstw ściganych na wniosek

Ani sędzia oportunista, ani prokurator zły, czyli spór o model procesu karnego17 października 2018 r.

W artykule autorstwa red. Emilii Świętochowskiej „Prokurator wymusi kontynuowanie procesu” (DGP z 10 października 2018 r.) wyraziłem swoje wątpliwości dotyczące projektowanej treści art. 12 par. 3 kodeksu postępowania karnego. Sformułowałem tezę, że wymóg uzyskania zgody prokuratora na umorzenie postępowania przez sąd w przypadku cofnięcia wniosku o ściganie stanowi nadmierną ingerencję oskarżyciela publicznego w tok postępowania jurysdykcyjnego. Polemika prokuratora Tomasza Szafrańskiego z Prokuratury Krajowej „Krótka przypowieść o złym prokuratorze, co procesu umorzyć nie pozwoli” (DGP z 15 października 2018 r.) utwierdziła mnie w słuszności mojej oceny.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj