Prawo karne

26 marca 2020 r.

W najnowszej wersji projektu uwzględniono rozwiązanie, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie będzie biegło przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Terminy w prawie karnym jednak będą zawieszone26 marca 2020 r.

Jak informowaliśmy w poniedziałkowym numerze DGP, we wstępnej wersji przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakietu przepisów ułatwiającego walkę z koronawirusem nie znalazły się, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, rozwiązania dotyczące biegu terminów materialnych w prawie karnym. Resort najwyraźniej również dostrzegł to niedopatrzenie.

31 stycznia 2020 r.

Sąd

Blaski i cienie nowelizacji kodeksu postępowania karnego31 stycznia 2020 r.

Nowelizacja, zarówno sądom, jak i prokuratorom, dała mocne instrumenty, które – jeśli tylko będą wykorzystywane – mogą odbić się bardzo niekorzystnie na poszanowaniu praw oskarżonych w procesie i skutkować wydawaniem orzeczeń sprzecznego z zasadami sprawiedliwości proceduralnej. W głównej mierze od praktyki stosowania tych narzędzi uzależniony będzie kształt procesu karnego.

5 stycznia 2020 r.

Białe hakerstwo, bądź hakerstwo białego kalepusza (ang. white hat hacking), w internetowym slangu odnosi się do tzw. „etycznego hakera”

Haker: Czarny, Szary, a może Biały. Co to jest "white hacking" i czy jest legalny?5 stycznia 2020 r.

W powszechnej świadomości społecznej słowo „haker” jest zwykle używane w odniesieniu do cyberprzestępców i zwykle kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Jednakże techniczne rzecz ujmując, w niektórych jurysdykcjach hakerem może zostać w zasadzie każdy, bez względu na swoje zamiary i możliwości, kto wykorzystuje wiedzę o oprogramowaniu i sprzęcie, aby unieszkodliwić bądź ominąć środki bezpieczeństwa w danym urządzeniu, programie czy sieci.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj