Prawo gospodarcze

7 listopada 2019 r.

Nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji wydany w postępowaniu w prawach gospodarczych zasądzający świadczenie w pieniądzu lub w rzeczach zamiennych, stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Zmiany w postępowaniu sądowym dla przedsiębiorców. Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych 7 listopada 2019 r.

W dniu 07.11.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja procedury cywilnej wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian w postępowaniu cywilnym. Nowe przepisy przywracają do polskiego porządku prawnego postępowanie w sprawach gospodarczych.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj