Prawo drogowe

23 stycznia 2020 r.

Wskaźniki zmian cen w latach 2002-2019

W poszukiwaniu optymalnej wysokości mandatu. Czy grzywny nakładane na kierowców powinny być surowsze?23 stycznia 2020 r.

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności w wypadkach na drogach w całej Unii Europejskiej. Jedną z metod poprawy tej sytuacji ma być – co obiecał premier Mateusz Morawiecki – podniesienie grzywien za wykroczenia drogowe. Ich stawkę reguluje kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj