Prawo cywilne

31 sierpnia 2019 r.

Czy zakaz wstępu dla dzieci to dyskryminacja?

Dzieci z zakazem wstępu do restauracji. Co na to RPO, RPD i prof. Ewa Łętowska?31 sierpnia 2019 r.

Restaurator z Poznania zakazał wstępu dzieciom do lat 6 do prowadzonego przez siebie lokalu. Czy ma do tego prawo? Jak w tym kontekście prezentuje się sprawa drukarza, który odmawia wykonania usługi organizacji LGBT? Z pomocą Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz sędzi TK prof. Ewy Łętowskiej, spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

20 lipca 2019 r.

Upływ terminu liczonego w latach ma miejsce z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu

Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?20 lipca 2019 r.

Termin jest to zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, określające miejsce w czasie (data itp.), z którego istnieniem czynność prawna bądź przepisy wiążą nastąpienie pewnych skutków prawnych. O ile konkretna ustawa, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub czynność prawna nie określa sposobu liczenia terminu, należy go wyznaczać na podstawie następujących zasad zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj