Prawo cywilne

10 kwietnia 2019 r.

Zdaniem posłanki Barbary Dolniak z Nowoczesnej pomysły MS są świetne, ale nie przystają do sądowej rzeczywistości. Brakuje sędziów, przez co ci, którzy orzekają, mają po kilkaset, a nawet ponad tysiąc spraw w referacie. Brakuje też pracowników administracyjnych, nie mówiąc o wolnych salach rozpraw.

Rozprawa dzień po dniu: Realny cel czy pobożne życzenie10 kwietnia 2019 r.

W poniedziałek sędzia zapoznaje się z aktami przed wtorkową rozprawą. Drugi termin ma wyznaczony na środę, a w czwartek, najpóźniej w piątek, zapada wyrok. Taka wizja towarzyszyła autorom nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak dyskusja podczas wczorajszego posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpoznania nowelizacji dowodzi, że mało kto wierzy w jej realizację.

1 kwietnia 2019 r.

Ubocznym efektem będzie powrót do częstej kiedyś praktyki podpisywania środków zaskarżenia osobiście przez strony reprezentowane przez pełnomocników procesowych. Praktyka taka przyczynia się jedynie do obniżenia prestiżu ustawodawcy oraz szacunku dla prawa.

Zwierzyński: Proces szybszy, ale czy sprawiedliwy1 kwietnia 2019 r.

Kodeks postępowania cywilnego z 1964 r., najobszerniejszy i najczęściej zmieniany polski akt prawny, czeka na największą od uchwalenia nowelizację (a było ich już ponad 270). Rządowy projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. To ostatni moment na głosy krytyczne i dyskusję nad rozwiązaniami wzbudzającymi największe wątpliwości, zanim staną się prawem.

3 marca 2019 r.

Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Odwołanie darowizny. Kiedy jest możliwe?3 marca 2019 r.

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeśli popadnie w niedostatek, który nie pozwoli mu zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb oraz wypełniać obowiązków alimentacyjnych. Odwołanie darowizny może nastąpić także wobec obdarowanego, który swoim zachowaniem (lub zaniechaniem) dopuścił się wobec darczyńcy rażącej niewdzięczności.

12 listopada 2018 r.

Dopiero gdy TSUE będzie kontynuował zapoczątkowaną linię orzeczniczą, będzie można mówić o kompleksowym ułatwieniu dla wierzycieli poszukujących ochrony przed nieuczciwymi dłużnikami

TSUE uprzywilejował tych, których wierzytelności wynikają z umów z dłużnikiem [ANALIZA]12 listopada 2018 r.

W związku z niezwykle częstym procederem wyzbywania się przez dłużników składników swojego majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli, coraz większego znaczenia w dzisiejszych czasach nabiera instytucja skargi pauliańskiej. Przepisy art. 527 i następne kodeksu cywilnego dają wierzycielowi możliwość wystąpienia z powództwem o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią, jeżeli w jej wyniku doszło do pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska).

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj