Prawo cywilne

12 listopada 2018 r.

Dopiero gdy TSUE będzie kontynuował zapoczątkowaną linię orzeczniczą, będzie można mówić o kompleksowym ułatwieniu dla wierzycieli poszukujących ochrony przed nieuczciwymi dłużnikami

TSUE uprzywilejował tych, których wierzytelności wynikają z umów z dłużnikiem [ANALIZA]12 listopada 2018 r.

W związku z niezwykle częstym procederem wyzbywania się przez dłużników składników swojego majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli, coraz większego znaczenia w dzisiejszych czasach nabiera instytucja skargi pauliańskiej. Przepisy art. 527 i następne kodeksu cywilnego dają wierzycielowi możliwość wystąpienia z powództwem o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią, jeżeli w jej wyniku doszło do pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska).

11 sierpnia 2018 r.

Dopuszczalne jest odwołanie cofnięcia pozwu pod warunkiem wskazania następczej przyczyny odwołania czynności procesowej.

Jak wycofać pozew w postępowaniu cywilnym 11 sierpnia 2018 r.

Z różnych względów może się zdarzyć, że powód po wytoczeniu powództwa, chce zrezygnować z dalszego dochodzenia swych praw na drodze sądowej. Najczęstszym powodem jest uregulowanie przez pozwanego należności. Może się też zdarzyć, że powód uzmysłowi sobie lub też zostanie uświadomiony przez bardziej obeznane osoby, że jego roszczenie nie ma wystarczających podstaw prawnych i najzwyczajniej w świecie powód sprawę przed sądem i tak by przegrał. W takiej sytuacji powód może złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu.

12 czerwca 2018 r.

Zupełnie inaczej niż do tej pory będzie ustalany koniec okresu przedawnienia.

Nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym. Sprawdź, co się zmieni12 czerwca 2018 r.

Już niedługo czekają nas zmiany w dochodzeniu roszczeń majątkowych. W ostatni piątek została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (poz. 1104). Skraca ona terminy przedawnienia i wprowadza zupełnie nowe zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom, tj. w relacjach B2C (business to consumer). Niektóre zmiany są wręcz rewolucyjne. Większość z nich wejdzie w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli już 9 lipca.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj