Prawo cywilne

29 lutego 2020 r.

Co do zasady poręczyciel ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela tak jak dłużnik główny, w omawianym przypadku ‒ jak najemca. W konsekwencji wierzyciel może dokonać wyboru, od kogo egzekwować dług ‒ czy od poręczyciela czy od dłużnika głównego

Nie można bez konsekwencji odwołać poręczenia umowy najmu 29 lutego 2020 r.

Nasza spółka wynajmowała innej firmie lokale użytkowe. Umowa najmu została zawarta na trzy lata, a została poręczona dodatkowo przez osoby fizyczne. Nie zastosowano żadnych ograniczeń w poręczeniu. Obecnie najemca nie płaci już od kilku miesięcy, a poręczyciele przysłali oświadczenia o odwołaniu swoich poręczeń i wskazali, że powinniśmy w pierwszej kolejności wyegzekwować należności od najemcy. Czy oświadczenia te są skuteczne?

12 stycznia 2020 r.

Sąd zwrócił uwagę na fakt, że przy rzeczach skradzionych (zagubionych) dobra wiara nabywcy musi istnieć nie tylko w chwili wydania mu rzeczy, lecz przez cały okres trzech lat od dnia ww. zdarzeń

Kupiony towar okazał się skradziony. Czy trzeba go oddać właścicielowi?12 stycznia 2020 r.

Prowadzę serwis samochodowy. Wiosną br. zakupiłem z portalu internetowego urządzenie do serwisu klimatyzacji. Cena była atrakcyjna – ¼ wartości rynkowej. Okazało się, że umowę zawarłem z oszustem, który sam tylko najmował urządzenie. Prawdziwy właściciel domaga się zwrotu ww. maszyny. Czy grozi mi utrata maszyny – wszak za nią zapłaciłem, a kupując, nie miałem wiedzy, że jest kradziona?

31 sierpnia 2019 r.

Czy zakaz wstępu dla dzieci to dyskryminacja?

Dzieci z zakazem wstępu do restauracji. Co na to RPO, RPD i prof. Ewa Łętowska?31 sierpnia 2019 r.

Restaurator z Poznania zakazał wstępu dzieciom do lat 6 do prowadzonego przez siebie lokalu. Czy ma do tego prawo? Jak w tym kontekście prezentuje się sprawa drukarza, który odmawia wykonania usługi organizacji LGBT? Z pomocą Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz sędzi TK prof. Ewy Łętowskiej, spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj