Prawo cywilne

31 sierpnia 2019 r.

Czy zakaz wstępu dla dzieci to dyskryminacja?

Dzieci z zakazem wstępu do restauracji. Co na to RPO, RPD i prof. Ewa Łętowska?31 sierpnia 2019 r.

Restaurator z Poznania zakazał wstępu dzieciom do lat 6 do prowadzonego przez siebie lokalu. Czy ma do tego prawo? Jak w tym kontekście prezentuje się sprawa drukarza, który odmawia wykonania usługi organizacji LGBT? Z pomocą Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz sędzi TK prof. Ewy Łętowskiej, spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

20 lipca 2019 r.

Upływ terminu liczonego w latach ma miejsce z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu

Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?20 lipca 2019 r.

Termin jest to zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, określające miejsce w czasie (data itp.), z którego istnieniem czynność prawna bądź przepisy wiążą nastąpienie pewnych skutków prawnych. O ile konkretna ustawa, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub czynność prawna nie określa sposobu liczenia terminu, należy go wyznaczać na podstawie następujących zasad zawartych w Kodeksie Cywilnym.

10 kwietnia 2019 r.

Zdaniem posłanki Barbary Dolniak z Nowoczesnej pomysły MS są świetne, ale nie przystają do sądowej rzeczywistości. Brakuje sędziów, przez co ci, którzy orzekają, mają po kilkaset, a nawet ponad tysiąc spraw w referacie. Brakuje też pracowników administracyjnych, nie mówiąc o wolnych salach rozpraw.

Rozprawa dzień po dniu: Realny cel czy pobożne życzenie10 kwietnia 2019 r.

W poniedziałek sędzia zapoznaje się z aktami przed wtorkową rozprawą. Drugi termin ma wyznaczony na środę, a w czwartek, najpóźniej w piątek, zapada wyrok. Taka wizja towarzyszyła autorom nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak dyskusja podczas wczorajszego posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpoznania nowelizacji dowodzi, że mało kto wierzy w jej realizację.

1 kwietnia 2019 r.

Ubocznym efektem będzie powrót do częstej kiedyś praktyki podpisywania środków zaskarżenia osobiście przez strony reprezentowane przez pełnomocników procesowych. Praktyka taka przyczynia się jedynie do obniżenia prestiżu ustawodawcy oraz szacunku dla prawa.

Zwierzyński: Proces szybszy, ale czy sprawiedliwy1 kwietnia 2019 r.

Kodeks postępowania cywilnego z 1964 r., najobszerniejszy i najczęściej zmieniany polski akt prawny, czeka na największą od uchwalenia nowelizację (a było ich już ponad 270). Rządowy projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. To ostatni moment na głosy krytyczne i dyskusję nad rozwiązaniami wzbudzającymi największe wątpliwości, zanim staną się prawem.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj