Prawo cywilne

12 stycznia 2020 r.

Sąd zwrócił uwagę na fakt, że przy rzeczach skradzionych (zagubionych) dobra wiara nabywcy musi istnieć nie tylko w chwili wydania mu rzeczy, lecz przez cały okres trzech lat od dnia ww. zdarzeń

Kupiony towar okazał się skradziony. Czy trzeba go oddać właścicielowi?12 stycznia 2020 r.

Prowadzę serwis samochodowy. Wiosną br. zakupiłem z portalu internetowego urządzenie do serwisu klimatyzacji. Cena była atrakcyjna – ¼ wartości rynkowej. Okazało się, że umowę zawarłem z oszustem, który sam tylko najmował urządzenie. Prawdziwy właściciel domaga się zwrotu ww. maszyny. Czy grozi mi utrata maszyny – wszak za nią zapłaciłem, a kupując, nie miałem wiedzy, że jest kradziona?

31 sierpnia 2019 r.

Czy zakaz wstępu dla dzieci to dyskryminacja?

Dzieci z zakazem wstępu do restauracji. Co na to RPO, RPD i prof. Ewa Łętowska?31 sierpnia 2019 r.

Restaurator z Poznania zakazał wstępu dzieciom do lat 6 do prowadzonego przez siebie lokalu. Czy ma do tego prawo? Jak w tym kontekście prezentuje się sprawa drukarza, który odmawia wykonania usługi organizacji LGBT? Z pomocą Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz sędzi TK prof. Ewy Łętowskiej, spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

20 lipca 2019 r.

Upływ terminu liczonego w latach ma miejsce z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu

Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?20 lipca 2019 r.

Termin jest to zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, określające miejsce w czasie (data itp.), z którego istnieniem czynność prawna bądź przepisy wiążą nastąpienie pewnych skutków prawnych. O ile konkretna ustawa, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub czynność prawna nie określa sposobu liczenia terminu, należy go wyznaczać na podstawie następujących zasad zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj