Prawo budowlane

8 lutego 2020 r.

Jeżeli do wykonania prac jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę ich właściciela

Jeśli sąsiad utrudnia remont, pomocna będzie decyzja starosty8 lutego 2020 r.

Jestem przedsiębiorcą, prowadzę zakład kamieniarski. Mam problem z budynkiem gospodarczym, który stoi w granicy z działką sąsiada. Muszę pilnie wykonać remont ściany, w tym otynkować ją z zewnątrz, ale sąsiad odmawia zgody na wejście na jego nieruchomość – z obawy, że uszkodzę mu jego nasadzenia. Czy mam jakieś możliwości zmuszenia go do udostępnienia działki?

11 czerwca 2019 r.

!Decyzja zależna powinna być traktowana jako wydana z rażącym naruszeniem prawa, nawet jeśli decyzja podstawowa została wyeliminowana z obrotu prawnego po dniu wydania decyzji zależnej.

Jeśli pozwolenie na budowę unieważniono, to nadzór nie pozwoli na użytkowanie11 czerwca 2019 r.

Wybudowałem magazyn na podstawie pozwolenia budowlanego. Następnie w 2016 r. starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił mi pozwolenia na jego rozbudowę. W kolejnym roku otrzymałem pozwolenie na użytkowanie budynku. W 2018 r. właściciele sąsiednich działek zakwestionowali pozwolenie na budowę i rozbudowę magazynu. Sprawa toczyła się do 2019 r. Starosta stwierdził nieważność dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę i na rozbudowę. Nadzór budowlany zamierza stwierdzić nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie magazynu, chociaż minęły już dwa lata od jej wydania. W związku tym poniosę znaczne straty finansowe. Czy nadzór może unieważnić pozwolenie na użytkowanie?

10 lutego 2019 r.

W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

Zmiana parametrów budynku? Na to potrzebne jest pozwolenie10 lutego 2019 r.

Inspekcja nadzoru budowlanego wstrzymała roboty przy niewielkim budynku biurowym. W postanowieniu podano, że przyczyną jest zakres prac (wybicie kilku okien). Jednocześnie nakazano dostarczenie ekspertyzy o prawidłowości robót i inne informacje. Czy inspekcja mogła wstrzymać prace, skoro był to remont, a dokonałem zgłoszenia, którego nie podważono?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj