Prawo administracyjne

8 września 2015 r.

Linia orzecznicza

Spółka cywilna nie może być adresatem decyzji administracyjnej8 września 2015 r.

TEZA: Decyzja administracyjna nakładająca karę na spółkę cywilną jest dotknięta poważną wadą prawną, przez co podlega uchyleniu. Taki podmiot nie jest bowiem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie może ponosić odpowiedzialności w postępowaniu administracyjnym, w tym dotyczącym urządzania nielegalnych gier hazardowych.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj