Prawo administracyjne

24 listopada 2015 r.

Zainteresowany powinien zwrócić się do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu.

Wjazd na działkę musi mieć określoną prawem szerokość24 listopada 2015 r.

Starostwo remontuje drogę, przy której mieszkam, kładzie nowy asfalt i utwardza pobocza, układa kostkę na wjazdach do posesji, potocznie zwanych mostkami – pisze pan Mirosław. – Zastanawiam się, z jakich przepisów, budowlanych czy drogowych, wynika, jaka powinna być szerokość wjazdu do posesji i ile tych wjazdów powinno być – pyta czytelnik.

2 października 2015 r.

Panoptykon: Brak przepisów utrudni pracę służb specjalnych2 października 2015 r.

6 lutego przyszłego roku wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niekonstytucyjność przepisów dotyczących określenia katalogu informacji zbieranych w działaniach operacyjnych za pomocą środków technicznych oraz zasad niszczenia zebranych w ten sposób danych. TK stwierdził, że obowiązujące przepisy naruszają konstytucję m.in. przez fakt, że policja i służby specjalne mogą sięgać po dane telekomunikacyjne bez pytania kogokolwiek o zgodę, bez zewnętrznej kontroli.

30 września 2015 r.

Prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann, Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Samorządowe kolegia odwoławcze są niezbędne30 września 2015 r.

SKO oznaczają doskonały wzór normatywnego i rzeczywistego balansu między administracją rządową i samorządową. Pomysłodawca stworzenia tych organów świetnie przemyślał to, że administracyjny tok instancji wobec decyzji wydawanych przez organy samorządowe w sprawach własnych nie może być kierowany ku scentralizowanej administracji rządowej, ale jednocześnie nie może się zamykać na przestrzeni danej jednostki samorządu terytorialnego - piszą prof. Jan Zimmermann i prof. Mirosław Stec.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj