Prawo administracyjne

14 lutego 2017 r.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 169 par. 1–3 k.p.c.).

Brak winy w niedotrzymaniu terminu pozwala skutecznie go przywrócić14 lutego 2017 r.

Prowadzę firmę. Sąd oddalił mój wniosek o przywrócenie terminu do sprzeciwu od nakazu. Odrzucił także sprzeciw (nie przesłuchał mnie, ale stwierdził, że mogłem złożyć reklamację przesyłki). Tymczasem ja w ogóle o niej nie wiedziałem, nie otrzymałem awiza do skrzynki pocztowej, a wcześniej odbierałem pocztę zarówno od kontrahenta, jak i komornika. Czy wobec takiego stanu rzeczy mam szansę na zmianę orzeczenia?

16 grudnia 2016 r.

Na odmowę zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie 16 grudnia 2016 r.

Właściciel nieruchomości wystąpił do wójta z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej do czasu rozstrzygnięcia przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej jego wniosku o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Wójt postanowieniem odmówił zawieszenia. Czy na to rozstrzygnięcie stronie przysługuje zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego?

11 października 2016 r.

Korzystanie z uznania administracyjnego oznacza, że organ ma prawo wyboru treści rozstrzygnięcia

Kto pierwszy przy zajęciu pasa drogowego, ten lepszy11 października 2016 r.

Prowadzę handel obwoźny. Wystąpiłem do urzędu miasta o wydanie zezwolenia na zajęcie fragmentu pasa drogowego w celu sprzedaży kwiatów i zniczy od 15 października do 30 listopada br. Dostałem decyzję odmowną. W uzasadnieniu podano, że zezwolenie dostała inna osoba, bo wcześniej niż ja złożyła wniosek (w czerwcu). Uważam, że zostałem pokrzywdzony. Po pierwsze, od kilku lat dostawałem zezwolenia na to miejsce, po drugie, nie konsultowano ze mną tej decyzji, po trzecie, urzędnik sam doradził, żeby wniosek złożyć w sierpniu. Czy jest szansa na zmianę decyzji?

31 maja 2016 r.

Zdaniem sygnatariuszy występowanie i stosowanie równolegle dwóch lub więcej rodzajów odpowiedzialności prawnej za ten sam czyn budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego

Kary administracyjne: Prawnicy apelują o reformę KPA31 maja 2016 r.

Wprowadzenie dyrektywy nakładania sankcji administracyjnej oraz zasad rozstrzygania zbiegu tego rodzaju odpowiedzialności z odpowiedzialnością karną – o takie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego zaapelowali wspólnie: porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (w jego skład wchodzą m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Naczelna Rada Adwokacka czy Stowarzyszenie Prokuratorów RP) oraz rzecznik praw obywatelskich.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj