Zamieszanie w Ośrodkach Ruchu Drogowego. Część z nich wstrzymała egzaminy na prawo jazdy, gdyż o północy przestało obowiązywać rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu kierowców. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk wydał już nowe rozporządzenie w sprawie egzaminów.

Minister zapewniał, że wstrzymanie egzaminów nie było konieczne, bo przepisy wskazujące ich formę są opisane w ustawie. Przyczyną opóźnienia w wydaniu rozporządzenia była konieczność dwukrotnego dostosowania projektów rozporządzeń do zmian, wprowadzających system CEPIK 2.0, a następnie do zmian przesuwających wejście w życie przepisów wprowadzających CEPIK 2.0. na przełomie 2015 i 2016 roku. Konieczne było przeprowadzenie po raz kolejny wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Dodatkowo rozporządzenia wymagały uzyskania kontrasygnaty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony.

Część Ośrodków Ruchu Drogowego wstrzymała jednak egzaminy. Tak jest w kilku ośrodkach w Warszawie. Sławomir Malinowski z warszawskiego WORD-u powiedział, że na dziś wyznaczono termin egzaminu dla około 500 osób. Już jutro zaproponuje się im inne terminy tak, aby oszczędzić im trudności. W Częstochowie egzaminowanie wznowiono po opublikowaniu rozporządzenia. Ośrodki w Gdańsku i Gdyni pracowały natomiast normalnie. Ich pracownicy kierowali się dobrem kandydatów na kierowców, którzy przyjechali nieraz z odległych miejscowości.

>>> Czytaj też: Przyszli kierowcy ścigają się po prawo jazdy