Jeszcze przed końcem wiosny na mapie Gdańska pojawią się kolejne miejsca parkingowe dla elektrycznych hulajnóg. Ograniczona zostanie również prędkość, z jaką będą mogli jeździć ich użytkownicy. Na terenie Głównego Miasta będzie to 12 km/h - poinformował w piątek magistrat.

Prace nad uporządkowaniem zasad korzystania z hulajnóg po Gdańsku rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

"Widzimy, że w czasie pandemii coraz więcej gdańszczanek i gdańszczan korzysta z hulajnóg. Stają się one istotnym elementem ruchu w naszym mieście. Wiemy, że nadmierna prędkość hulajnóg może być niebezpieczna. Dlatego postanowiliśmy wyznaczyć obszary, w których obowiązywać będą ograniczenia prędkości" - podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak podał magistrat, ograniczenia maksymalnej prędkości do 12 km/h zostanie wprowadzone na terenie Głównego Miasta w obrębie dzielnicy Śródmieście wraz z Wyspą Ołowianką i północną częścią Wyspy Spichrzów, tj. obszaru ograniczonego ul. Okopową, ul. Podwale Staromiejskie, ul. Grodzką, ul. Wartką, ul. Na Stępce, ul. Szafarnia, ul. Podwale Przedmiejskie.

W porozumieniach podpisanych z pięcioma operatorami elektrycznych hulajnóg określono również sposób premiowania użytkowników, którzy odbiorą pojazd spoza parkingu i odstawią na wyznaczone przez miasto miejsce. Dzięki temu promowane będzie zachowanie porządku w przestrzeni miejskiej.

"Już jesienią w naszym mieście udało się wyznaczyć 135 parkingów dla hulajnóg o łącznej pojemności 1403 miejsc. W zimie zmienne warunki pogodowe przeszkodziły nam w oznaczeniu wszystkich lokalizacji. Teraz wracamy do dalszych prac. Pozostałe lokalizacje zamierzamy wyznaczyć do końca maja. Docelowo będzie ich 230, co łącznie da 2376 ogólnodostępnych miejsc do parkowania hulajnóg" - informuje zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku Łukasz Kłos.

Zmiany w przepisach jasno określają zasady parkowania hulajnóg elektrycznych w przestrzeni miejskiej. Użytkownik będzie miał obowiązek odstawienia urządzenia w wyznaczonym miejscu na chodniku.

Przepisy regulujące kwestie związane z funkcjonowaniem elektrycznych hulajnóg zaczną obowiązywać lada moment. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO), 14 kwietnia została podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Hulajnogę elektryczną zdefiniowano jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Przepis nie dopuszcza przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy. Dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

W przypadku, gdy nie ma drogi oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy nie ma drogi oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.