Projektowane zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wydawania dokumentów, które stwierdzają uprawnienia do kierowania pojazdami mają za zadanie ich ujednolicenie na terenie UE oraz zwiększenie ich transparentności. Czy czeka nas obowiązkowa wymiana?

Przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmiany przepisów są niezbędne. Ich zadaniem jest dostosowanie polskich regulacji do ustawodawstwa europejskiego - dokładniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Ponadto mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najważniejszą modyfikacją jest jednoznaczne wskazanie, że nadanie uprawnień do kierowania pojazdami jest decyzją administracyjną a nie czynnością materialno-techniczną, jak sugerowały niektóre ośrodki. Tym samym osobie, która jest niezadowolona z uzyskanego rezultatu przysługuje odwołanie. Ci, którzy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym decyzję dostarcza się w postaci gotowego dokumentu.

Wprowadzony został dodatkowy schemat działania w przypadku wymiany dotychczasowego prawa jazdy ze względu na zmianę, znajdujących się na nim danych. A także umożliwiono wymianę dokumentu, wydanego poza granicami kraju, gdy jego termin ważności minął.

Dla kierowców najistotniejsze różnice będą dotyczyły kategorii uprawnień, których dotyczy dokument. W tej chwili na polskim druku umieszczane są jedynie wynikowe kategorie a nie pełen zakres danych. Dlatego osoba, która chce dokonać wymiany na zagraniczny dokument ma ogromny problem, gdyż tamtejsze urzędy ograniczają jej kompetencje. Aby ułatwić ten proceder zaproponowano by również krajowy druk zawierał wykaz wszystkich uprawnień posiadanych przez daną osobę.

Skoro zmieni się druk prawa jazdy bo będzie musiał zawierać pełen katalog uprawnień to czy obecnych posiadaczy zezwolenia czeka przymusowa wymiana a razem z nią dodatkowe koszty?

Wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwiewa Krzysztof Bandos, Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

- W treści projektu nie ma zapisów mówiących o obowiązku wymiany dotychczasowych dokumentów. Oznacza to, że regulacja dotyczy jedynie tych, które wydawane będą po wejściu w życie rozporządzenia.

Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdza interpretację Bandosa. Dodaje jednak, że osoba, która będzie wymieniać prawo jazdy np z powodu zmiany adresu lub po upływie okresu, na jaki został wydany, otrzyma już nowy druk.

Dnia 22 września projekt trafił o uzgodnień międzyresortowych.